TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Yüksək CD4 + hüceyrələrin böyüklər üçün nəticə referent dəyərlər test
FOR HIGH CD4 + hüceyrələri TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri yüksək CD4 + hüceyrələrin böyüklər səviyyədə nəticə referent dəyərlər nə deməkdir test edir?

2. Aşağı thyroxine-məcburi globulin (TBG) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı thyroxine-məcburi globulin (TBG) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

3. Aşağı birbaşa / qoşulmuş bilirubin qan test səviyyəsi
aşağı birbaşa / qoşulmuş bilirubin səviyyəsi nə işaret edir?

4. Məktəbəqədər yüksək antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
?

5. 1 yaş aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

6. Yüksək hematokrit (HCT) qadın böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
? (-)

7. Aşağı reumatoid amil (rf) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
aşağı Reumatoid amil (RF) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

8. Böyüklər üçün aşağı LGE test nəticəsində referent dəyərlər
?

9. Uşaqlar üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

10. Yüksək anti-ss-b (la) test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-B (La) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

11. Ovulyasiya qadın aşağı follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər
LOW FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN demək ovulyasiya səviyyədə qadın aşağı follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

12. Yüksək plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

13. Yüksək anti-ss-a (ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-A (Ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

14. Yeni doğulmuş aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

15. Aşağı ümumi protein qan test səviyyəsi
qan aşağı ümumi protein səviyyəsi nə deməkdir?

16. Aşağı aldosteron-to-renin böyüklər üçün nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
? Mkq / (L · h başına 0 (pmol / L) -

17. Troponin-i test, kəskin koronar sindrom
?

18. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

19. Folliküler mərhələsində qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

20. qan testi natrium yüksək səviyyədə?
Qan testi yüksək natrium nə deməkdir?

21. Böyüklər üçün aşağı birnüvəli leukocytes (lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

22. Böyüklər üçün aşağı eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər
üçün LOW eozinofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyədə aşağı eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

23. Yüksək anti-histone antikor test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-histone antikor nəticə mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

24. 50 yaşından aşağı glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticələri referent dəyərlər
köhnə səviyyəsi nə deməkdir 50 yaşınadək aşağı glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticəsində referent dəyərlər üçün deyil ÜÇÜN LOW glycosylated hemoglobin (HbA1c) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR?

25. Yüksək c-reative protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək C-reaktiv protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

26. Aşağı laktat (vena) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı laktat (Venöz) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

27. Qan testi aşağı ionlu kalsium
aşağı ionlu kalsium nə deməkdir?

28. Kişi aşağı orta mobil həcmi (MCV) (MCV) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı Mean mobil həcmi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

29. Aşağı trombosit / trombosit sayı (plt) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı trombosit / Platelet count (Plt) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir flevel edir?

30. Böyüklər üçün yüksək reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək RETICULOCYTES TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək Reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

31. Siqaret çəkən test nəticəsində anormal carcionembryonic antigen (cea)
çəkməyən hansı anormal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində göstərir?

32. Mənfi beta insan chorionic gonadotropin (bhcg) test nəticələri
mənfi hamiləlik test bir dəyəri nədir?

33. Aşağı neytrofillərin band böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər təşkil
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN FORMALARI?

34. Yüksək h + test səviyyəsi
normal H + test səviyyəsi demək daha yüksək nə?

35. Aşağı böyümə hormonu (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı artım hormonu test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

36. Yüksək hematokrit (HCT) kişi böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
? (-)

37. Aşağı tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin) böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər üçün Hormon (TSH və ya thyrotropin) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN Stimullaşdırıcı?

38. 50 yaşından aşağı haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər
50 yaş səviyyəsi altında nə deməkdir aşağı haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər etmir ÜÇÜN LOW HAPTOGLOBIN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR?

39. Aşağı thyroglobulin (tg test nəticəsində referent dəyərlər
(Tg) test nəticəsində referent dəyərlər aşağı thyroglobulin nə deməkdir səviyyədə edir?

40. Aşağı paratiroid hormon (PTH`a) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Paratiroid hormon (PTH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 1.1 (pmol / L) -

41. 50 yaş altında kişi üçün yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
?

42. Aşağı maqnezium qan test səviyyəsi
maqnezium çatışmazlığı nə deməkdir?

43. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

44. Yüksək kişi kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə yüksək kreatin kinase (CK) qan test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

45. Aşağı aspartat transminase (ast / ASAT SGOT) qadın üçün qan test səviyyəsi
üçün (AST / ASAT SGOT) QAN TEST LEVEL?

46. 1 yaş üçün yüksək ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

47. Məktəb aşağı antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
məktəb səviyyəsində aşağı Antistreptolysin O titre (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir?

48. Böyüklər kişi üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
?

49. Aşağı turşusu phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Acid phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

50. Yüksək qadın myoglobin test səviyyəsi
HIGH QADIN myoglobin TEST LEVEL?

51. Yüksək ionlu kalsium
qan testi yüksək pulsuz kalsium nə deməkdir?

52. Kişi üçün qan test dəmir çatışmazlığı
kişilər üçün aşağı TÜİK nəticə nə deməkdir?

53. Qadın aşağı alanin transaminaz qan test səviyyəsi
üçün aşağı Alanine transaminaz QAN TEST LEVEL, SGPT qan test səviyyəsi qadınlar üçün demək?

54. Böyüklər üçün yüksək pulsuz thyroxine (ft4) test nəticəsində referent dəyərlər
?

55. Yüksək pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

56. Yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 10 (mkq / dL) -

57. Yüksək reumatoid amil (rf) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Reumatoid amil (RF) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

58. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

59. Aşağı vitamin c (asorbic turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Vitamin C (askorbin turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 5 (μmol / L) -

60. Folliküler mərhələsində qadın aşağı follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın aşağı follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

61. Yeni doğulmuş qan testi yüksək dəmir
HIGH IRON yeni doğulan QAN TEST?

62. Yüksək orta corpuscular hemoglobin konsentrasiyası (MCHC) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Mean corpuscular hemoglobin konsentrasiyası (MCHC) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 5.6 (mmol / L) -

63. Aşağı lenfosit yeni doğulmuş nəticə referent dəyərlər test
üçün LOW lenfosit TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR yeni doğulmuş səviyyəsi aşağı Lenfosit test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

64. Qadın aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı TESTOSTERON TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR? 0 (ng / dl) -

65. Normal CA19-9 test nəticəsində
NORMAL CA19-9 TEST NƏTİCƏLƏRİ?

66. Aşağı plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

67. Aşağı bikarbonat (HCO3) test səviyyəsi
normal bikarbonat daha aşağı nə (HCO3) deməkdir?

68. Uşaq qan testi yüksək dəmir
HIGH IRON IN CHILDRENS QAN TEST?

69. Qan testi yüksək xlorid
nə deməkdir hyperchloremia edir?

70. Yüksək 25-hydroxycholecalciferol (vitamin d) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

71. Yüksək mis qan test səviyyəsi
demək normal mis test səviyyəsi daha yüksək nə?

72. Yüksək eozinofil böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
FOR HIGH eozinofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyəsi yüksək eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

73. Aşağı ümumi bilirubin qan test səviyyəsi
qan normal ümumi bilirubin səviyyəsi daha aşağı nə deməkdir?

74. Yüksək tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin) yeni doğulmuş üçün test nəticəsində referent dəyərlər
nə yuxarı tiroid hormonu (TSH və ya thyrotropin) test nəticəsində referent dəyərlər böyüklər üçün demək səviyyədə stimullaşdırıcı edir?

75. 50 yaş üzərində kişi üçün yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
?

76. Yüksək protrombin vaxtı (pt) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Protrombin vaxtı (PT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

77. Yüksək anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində weakpositive referent dəyərlər
yüksək Anti-citrullinated protein antikor zəif müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə nəticə test nə?

78. Qadın yüksək hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək hemoglobin (HB) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 160 (g / L) -

79. Uşaqlar üçün aşağı hematokrit (HCT) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı Hematokrit (Hct) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir? (-) Böyüklər və uşaqlar test müxtəlif hematokrit dəyərləri göstərir ki,

80. Yüksək lipaz test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Lipaz test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more