TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Aşağı angiotenzin-konvertasiya ferment (ace) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

2. Kişi aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

3. Aşağı laktat (arterial) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı laktat (Arterial) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

4. Yüksək perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (p-anca) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor nə (p-ANCA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə?

5. Yüksək qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
yüksək Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

6. Yüksək d-dimer test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək D-dimer test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

7. Qadın 20 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

8. 75 yaşınadək şəxs üçün anormal nt-probnp test nəticəsində
ANORMAL NT-proBNP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

9. Aşağı anti-ss-b (la) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-B (La) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

10. Yüksək oksigen doyma test səviyyəsi
yüksək oksigen doyma nə deməkdir? Oksigen doyma test

11. Kişi yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 1000 (ng / dl) -

12. Böyüklər üçün aşağı aldosteron test nəticəsində referent dəyərlər
?

13. Aşağı sink qan test səviyyəsi
sink çatışmazlığı nə deməkdir?

14. Aşağı anti ds-dna test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
aşağı Anti ds-DNT test nəticəsində örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

15. Uşaq qan testi dəmir aşağı məbləği
uşağın qan aşağı dəmir səviyyəsi nə demək olar?

16. Aşağı tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin) böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər üçün Hormon (TSH və ya thyrotropin) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN Stimullaşdırıcı?

17. Yeni doğulmuş qan testi yüksək dəmir
HIGH IRON yeni doğulan QAN TEST?

18. Yüksək plazma qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Plazma qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

19. Yüksək bədən ph test səviyyəsi
demək normal ph test səviyyəsi daha yüksək nə?

20. Yeni doğulmuş aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

21. Məktəbəqədər aşağı antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
?

22. Yüksək bikarbonat (HCO3) test səviyyəsi
yüksək bikarbonat (HCO3) nə deməkdir?

23. Qan aşağı kalium
IN aşağı POTASYUM hipokaliemiya nə deməkdir?

24. Aşağı d-dimer test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı D-dimer test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

25. Qadın orta luteal yüksək progesterne test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək PROGESTERNE TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir qadın orta luteal səviyyəsi yüksək progesteron test nəticəsində referent dəyərlər edir?

26. Yüksək orta mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Mean mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 35 (pg / cell) -

27. Uşaqlar üçün yüksək reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

28. Kişi aşağı ferritin qan test nəticələri
kişi demək üçün normal ferritin test səviyyəsindən aşağı nə?

29. Aşağı 25 hydroxycholecalciferol (vitamin d) terapevtik hədəf sıra test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) Terapevtik hədəf sıra test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 0 (nmol / L) -

30. Aşağı ümumi bilirubin qan test səviyyəsi
qan normal ümumi bilirubin səviyyəsi daha aşağı nə deməkdir?

31. Orta yaş qeyri-çəkməyən test nəticəsində anormal carcionembryonic antigen (cea)
50 yaşlı qeyri-çəkməyən hansı anormal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində göstərir?

32. Kişi aşağı hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 130 (g / L) -

33. Uşaqlar üçün aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

34. Kişi böyüklər üçün yüksək SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

35. Yüksək ümumi kalsium test
yüksək kalsium və ya hiperkalsemiya qan vasitələri nə?

36. Yüksək sink qan test səviyyəsi
demək normal sink test səviyyəsi daha yüksək nə?

37. 50 yaş altında kişi üçün aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
? 90 (ng / dl) -

38. Böyüklər kişi üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
?

39. Aşağı Transferin test nəticəsində
aşağı Transferin TEST NƏTİCƏLƏRİ?

40. 75 il ərzində şəxs üçün anormal nt-probnp test nəticəsində
ANORMAL NT-proBNP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

41. Böyüklər üçün aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

42. Yüksək artım hormonu (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək artım hormonu test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

43. Yeni doğulmuş yüksək reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

44. Aşağı alanin transaminaz qan test səviyyəli kişi
nə (ALT / ALAT) aşağı ki, SGPT qan test səviyyəli kişi demək?

45. Yüksək globulins qan test səviyyəsi
HIGH GLOBULINS QAN TEST LEVEL?

46. Aşağı kişi kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə lowerd kreatin kinase (CK) qan test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

47. Yüksək anti-ss-b (la) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-B (La) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

48. Yüksək eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

49. Kişi yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 9.1 (μmol / l) -

50. 13-45 yaş üçün yüksək anti-Müllerian hormon test nəticəsində referent dəyərlər
?

51. Aşağı qanaxma vaxt test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Bleeding vaxt test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

52. Aşağı anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

53. Plazma test nəticəsində referent dəyərlər yüksək hemoglobin
plazma test nəticəsində referent dəyərlər yüksək Hemoglobin nə deməkdir səviyyədə edir? 4 (mg / dl) -

54. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

55. Aşağı aspartat transminase (ast / ASAT SGOT) kişi üçün qan test səviyyəsi
?

56. Böyüklər üçün yüksək pulsuz thyroxine (ft4) test nəticəsində referent dəyərlər
?

57. Uşaqlar üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

58. Yeni doğulmuş yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

59. Yüksək özlülük test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək özlülük test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

60. Kişi aşağı hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 0.18 (μmol / l) -

61. Böyüklər üçün aşağı LGM test nəticəsində referent dəyərlər
?

62. Qadın üçün yüksək alanin transaminaz qan test səviyyəsi
üçün yüksək Alanine transaminaz QAN TEST LEVEL?

63. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

64. Normal alpha Fetoprotein (AFP) test nəticələri
normal Alpha Fetoprotein (AFP) səviyyəsində bir dəyəri nədir?

65. Aşağı Homosistein test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı homosistein test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 45 (mkq / dL) -

66. Aşağı anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

67. Yüksək anti ds-dna test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti ds-DNT test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

68. Yeni doğulmuş aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

69. Yüksək plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

70. Kişi yüksək prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 13.5 (mkq / L) -

71. Plazma test nəticəsində referent dəyərlər aşağı hemoglobin
plazma test nəticəsində referent dəyərlər aşağı Hemoglobin nə deməkdir səviyyədə edir? 1 (mg / dl) -

72. Aşağı hematokrit (HCT) qadın böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
? (-)

73. Qadınlar üçün qan testi dəmir çatışmazlığı
?

74. Böyüklər üçün yüksək dehydroepiandrosterone sulfat test nəticəsində referent dəyərlər
?

75. Yüksək mis qan test səviyyəsi
demək normal mis test səviyyəsi daha yüksək nə?

76. Aşağı vitamin bir test nəticəsində referent dəyərlər
test nəticəsində referent dəyərlər səviyyəsi aşağı vitamin nə deməkdir?

77. Böyüklər üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
?

78. Böyüklər üçün yüksək lgg test nəticəsində referent dəyərlər
?

79. Yüksək qələvi fosfataza (alp) qan test səviyyəsi man
yüksək Qələvi fosfataza (ALP) qan test səviyyəli kişi üçün nə deməkdir?

80. Aşağı laktat (vena) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı laktat (Venöz) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more