TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Aşağı anti ds-dna test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti ds-DNT test nəticəsində müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

2. Yüksək reumatoid amil (rf) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək Reumatoid amil (RF) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

3. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

4. Yüksək caltitonin test nəticəsində
yüksək CALTITONIN TEST NƏTİCƏLƏRİ?

5. Kişi yüksək hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 175 (g / L) -

6. Aşağı anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

7. Yüksək kişi kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə yüksək kreatin kinase (CK) qan test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

8. Yüksək anti ds-dna test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti ds-DNT test nəticəsində müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

9. Yüksək trombin laxtalanma vaxt (TCT) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək trombin laxtalanma vaxtı (TCT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

10. Aşağı kişi kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə lowerd kreatin kinase (CK) qan test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

11. Aşağı qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
aşağı Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

12. Yüksək d-dimer test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək D-dimer test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

13. Kişi yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 1000 (ng / dl) -

14. Yüksək qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
yüksək Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

15. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

16. Troponin-i test, normal nəticə
?

17. Yaşlı, qeyri-çəkməyən test nəticəsində anormal carcionembryonic antigen (cea)
ANORMAL CARCIONEMBRYONIC antigen (CEA)?

18. Aşağı plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

19. Yüksək ionlu kalsium
qan testi yüksək pulsuz kalsium nə deməkdir?

20. 50 yaş altında kişi üçün yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
?

21. Yüksək qadın kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə yüksək kreatin kinase (CK) qan test səviyyəli qadın deməkdir?

22. Aşağı qanaxma vaxt test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Bleeding vaxt test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

23. Aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

24. Kişi aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (əsr) test nəticələri referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

25. Yüksək neytrofillərin band böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər təşkil
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN FORMALARI?

26. Uşaqlar üçün aşağı pulsuz thyroxine (ft4) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı pulsuz thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər uşaqlar üçün demək nə səviyyəsi edir?

27. Aşağı LDL / HDL quotient test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı LDL / HDL quotient referent dəyərlər test səviyyəsi nə deməkdir?

28. 50 yaşından yüksək glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticələri referent dəyərlər
50 yaşadək səviyyəsi nə deməkdir yüksək glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticəsində referent dəyərlər etmir FOR HIGH glycosylated hemoglobin (HbA1c) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR?

29. Böyüklər kişi üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi nə deməkdir böyüklər üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

30. Böyüklər kişi aşağı follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
?

31. Aşağı osmolarity test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Osmolarity test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

32. Aşağı Transferin doyma test nəticəsində
aşağı Transferin doyma TEST NƏTİCƏLƏRİ?

33. Yüksək laktat dehidrogenaz (LDH) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək laktat dehidrogenaz (LDH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

34. Qadın 20 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

35. Aşağı anti-histone antikor test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-histone antikor nəticə mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

36. 1 yaş aşağı vitamin b9 (fol turşusu / folat) -serum Stendal test nəticəsində referent dəyərlər
nə aşağı Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) edir - 1 artıq Serum test nəticəsində referent dəyərlər yaş səviyyəsi deməkdir?

37. Yüksək maqnezium qan test səviyyəsi
demək normal maqnezium test səviyyəsi daha yüksək nə?

38. Qadın aşağı orta mobil həcmi (MCV) (MCV) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Mean mobil həcmi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

39. Böyüklər üçün aşağı lgg test nəticəsində referent dəyərlər
?

40. Müsbət beta insan chorionic gonadotropin (bhcg) test nəticələri
müsbət hamiləlik test bir dəyəri nədir?

41. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

42. Böyüklər üçün yüksək reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək RETICULOCYTES TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək Reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

43. Yüksək Transferin test nəticəsində
yüksək Transferin test səviyyəsi nə deməkdir?

44. Aşağı pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

45. Yüksək paratiroid hormon (PTH`a) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Paratiroid hormon (PTH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 7.5 (pmol / L) -

46. Yüksək 25-hydroxycholecalciferol (vitamin d) terapevtik hədəf sıra test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) Terapevtik hədəf sıra test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

47. Aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

48. Yüksək aspartat transminase (ast / ASAT SGOT) qan test səviyyəsi qadınlar
yüksək Aspartat transaminaz (AST / ASAT SGOT) qan test səviyyəli qadın üçün nə deməkdir?

49. Yüksək osmolyallığı test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Osmolalitesi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

50. Aşağı luteinizing hormon (LH) böyüklər kişi üçün test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər kişi səviyyəsi aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

51. Yüksək 25-hydroxycholecalciferol (vitamin d) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

52. Yeni doğulmuş aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

53. Aşağı oksigen qismən təzyiq test səviyyəsi
normal oksigen qismən təzyiq daha aşağı nə deməkdir?

54. Normal alpha Fetoprotein (AFP) test nəticələri
normal Alpha Fetoprotein (AFP) səviyyəsində bir dəyəri nədir?

55. Yüksək qeyri-üzvi fosfor (serum) qan test səviyyəsi
normal serum qeyri-üzvi fosfor test səviyyəsi daha yüksək nə deməkdir?

56. Yüksək mis qan test səviyyəsi
demək normal mis test səviyyəsi daha yüksək nə?

57. Yüksək anti-ss-a (ro) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-A (Ro) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

58. Uşaqlar üçün yüksək hematokrit (HCT) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün yüksək Hematokrit (Hct) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

59. Yeni doğulmuş aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

60. Kişi 20 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
kişi 0 yaş səviyyəsi yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər nə deməkdir?

61. Post-menopozal qadın üçün yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

62. Yüksək Topuz / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək BUN / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

63. Yüksək anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-citrullinated protein antikor nəticə mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

64. Yüksək plazma qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Plazma qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

65. Qadın orta luteal yüksək progesterne test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək PROGESTERNE TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir qadın orta luteal səviyyəsi yüksək progesteron test nəticəsində referent dəyərlər edir?

66. Aşağı laktat (arterial) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı laktat (Arterial) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

67. Yüksək lenfosit böyüklər üçün nəticə referent dəyərlər test
FOR HIGH lenfosit TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər üçün yüksək Lenfosit test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

68. Yüksək reumatoid amil (rf) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Reumatoid amil (RF) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

69. Kişi aşağı hdl xolesterol test nəticəsində
aşağı HDL xolesterol test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

70. Aşağı anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

71. Troponin-t test, normal nəticə
normal Troponin-T test nəticəsi nədir?

72. Aşağı ammonyak qan test səviyyəsi
demək normal ammonyak test səviyyəsi daha aşağı nə?

73. Yüksək anti-ss-a (ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-A (Ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

74. Aşağı anti-ss-a (ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-A (Ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

75. Ovulyasiya qadın üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
HIGH FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN demək ovulyasiya səviyyədə qadın üçün yüksək follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

76. Aşağı ümumi kalsium test
qan vasitəsilə aşağı Nə kalsium ya hipokalsemi?

77. Yüksək artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

78. Böyüklər üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
?

79. Post-menopozal qadın üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

80. Yüksək Transferin doyma test nəticəsində
HIGH Transferin doyma TEST NƏTİCƏLƏRİ?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more