TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Beyin natriüretik peptid (BNP) test, örtülü nəticə
örtülü Brain natriüretik peptid (BNP) test nəticəsində dəyəri nədir?

2. Yüksək osmolarity test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Osmolarity test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

3. Yüksək reumatoid amil (rf) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Reumatoid amil (RF) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

4. Aşağı eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

5. Aşağı CD4 + hüceyrələrin böyüklər üçün nəticə referent dəyərlər test
aşağı CD4 + hüceyrələrin nəticə referent dəyərlər test nə üçün aşağı CD4 + hüceyrələri TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi deməkdir?

6. Aşağı özlülük test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı özlülük test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

7. Yüksək qanaxma vaxt test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Bleeding vaxt test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

8. Yüksək anti-ss-a (ro) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-A (Ro) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

9. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

10. Kişi böyüklər üçün yüksək dihydrotestosterone test nəticəsində referent dəyərlər
?

11. Aşağı qanaxma vaxt test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Bleeding vaxt test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

12. Yeni doğulmuş aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

13. Yüksək özlülük test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək özlülük test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

14. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

15. Kişi aşağı hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 130 (g / L) -

16. Yüksək 25-hydroxycholecalciferol (vitamin d) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

17. Yüksək bazofil yeni doğulmuş üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
?

18. Yüksək antitrombin test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək antitrombin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

19. Yüksək ionlu kalsium
qan testi yüksək pulsuz kalsium nə deməkdir?

20. Post-menopozal qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

21. Aşağı fosfat qan test səviyyəsi
demək normal fosfat qan test səviyyəsi daha aşağı nə?

22. Qadın üçün yüksək alanin transaminaz qan test səviyyəsi
üçün yüksək Alanine transaminaz QAN TEST LEVEL?

23. Kişi böyüklər üçün yüksək erytrocytes / qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticələri referent dəyərlər
?

24. Yüksək ammonyak qan test səviyyəsi
demək normal ammonyak test səviyyəsi daha yüksək nə?

25. Yüksək thyroglobulin (tg) test nəticəsində referent dəyərlər
yuxarı thyroglobulin (Tg) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

26. Aşağı osmolyallığı test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Osmolalitesi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

27. Qan testi yüksək kalium
yüksək kalium nə deməkdir?

28. 50 yaşından yüksək glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticələri referent dəyərlər
50 yaşadək səviyyəsi nə deməkdir yüksək glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticəsində referent dəyərlər etmir FOR HIGH glycosylated hemoglobin (HbA1c) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR?

29. Yüksək ümumi xolesterin test nəticəsində
yüksək Total xolesterol test səviyyəsi nə deməkdir?

30. Böyüklər üçün yüksək LGE test nəticəsində referent dəyərlər
?

31. Kişi yüksək hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 175 (g / L) -

32. 1 yaş üçün yüksək ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

33. 50 yaşından aşağı haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər
50 yaş səviyyəsi altında nə deməkdir aşağı haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər etmir ÜÇÜN LOW HAPTOGLOBIN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR?

34. Yüksək ümumi dəmir məcburi həcmi (tibc) test nəticələri
yüksək TIBC test səviyyəsi nə deməkdir?

35. Post-menopozal qadın aşağı follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın aşağı follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

36. Böyüklər üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
?

37. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

38. Böyüklər kişi üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
?

39. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

40. Yüksək albumin qan test səviyyəsi
qan yüksək albumin səviyyəsi nə deməkdir?

41. Troponin-i test, normal nəticə
?

42. Yüksək kişi kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə yüksək kreatin kinase (CK) qan test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

43. Post-menopozal qadın üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

44. Yüksək 25-hydroxycholecalciferol (vitamin d) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

45. Yeni doğulmuş aşağı eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər
?

46. Aşağı qadın myoglobin test səviyyəsi
LOW QADIN myoglobin TEST LEVEL?

47. Aşağı anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-citrullinated protein antikor nəticə mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

48. Kişi aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (əsr) test nəticələri referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

49. Yeni doğulmuş aşağı neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
?

50. Qadın yüksək prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək prolaktin TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 0.3 (mkq / L) -

51. Böyüklər üçün yüksək birnüvəli leukocytes (lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

52. Yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 10 (mkq / dL) -

53. Gənclər üçün aşağı triqliseridlərdən test nəticəsində
üçün LOW Triqliseridlərdən TEST NƏTİCƏLƏRİ Trigliserid çatışmazlığı 10 39 yaşlı insanlar üçün deməkdir?

54. Aşağı Topuz / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı BUN / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

55. Aşağı laktat (arterial) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı laktat (Arterial) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

56. Aşağı perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (p-anca) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı Perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor nə (p-ANCA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə?

57. Kişi yüksək kreatin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək kreatin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

58. 50 yaşından aşağı glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticələri referent dəyərlər
köhnə səviyyəsi nə deməkdir 50 yaşınadək aşağı glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticəsində referent dəyərlər üçün deyil ÜÇÜN LOW glycosylated hemoglobin (HbA1c) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR?

59. Yüksək orta mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Mean mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 35 (pg / cell) -

60. Yüksək kişi myoglobin test səviyyəsi
yüksək myoglobin test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

61. Yüksək hematokrit (HCT) qadın böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
? (-)

62. Yüksək qadın myoglobin test səviyyəsi
HIGH QADIN myoglobin TEST LEVEL?

63. Yüksək anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-citrullinated protein antikor nəticə test nə mülayim müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə?

64. Böyüklər üçün aşağı lgg test nəticəsində referent dəyərlər
?

65. Qadın böyüklər üçün aşağı SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

66. Aşağı anti-phospholipid LGA test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGA test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

67. Aşağı reumatoid amil (rf) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
aşağı Reumatoid amil (RF) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

68. Yüksək laktat (arterial) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək laktat (Arterial) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

69. Yüksək standart bikarbonat (SBCE) test səviyyəsi
yüksək standart bikarbonat test səviyyəsi nə deməkdir?

70. Yüksək LDL / HDL quotient test nəticəsində referent dəyərlər
yuxarı LDL / HDL quotient referent dəyərlər test səviyyəsi nə deməkdir?

71. Post-menopozal qadın aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

72. Yaşlı, qeyri-çəkməyən test nəticəsində normal carcionembryonic antigen (cea)
nədir 75 yaşlı qeyri-çəkməyən üçün normal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində bir dəyəri?

73. Siqaret çəkən test nəticəsində normal carcionembryonic antigen (cea)
çəkməyən üçün normal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində bir dəyəri nədir?

74. Yüksək oksigen qismən təzyiq test səviyyəsi
normal oksigen qismən təzyiq hündürlük daha çox nə deməkdir?

75. qan testi natrium yüksək səviyyədə?
Qan testi yüksək natrium nə deməkdir?

76. Aşağı anti-ss-a (ro) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-A (Ro) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

77. Troponin-i test, kəskin koronar sindrom
?

78. Folliküler mərhələsində qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

79. Qadın aşağı sidik turşusu test nəticəsində referent dəyərlər
üçün LOW sidik turşusu TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Sidik turşusu test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

80. Qan səviyyəsi aşağı mis
mis çatışmazlığı nə deməkdir?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more