TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Aşağı bədən h + test səviyyəsi
normal H + test səviyyəsi demək daha aşağı nə?

2. Kişi aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

3. Güman ki, miokard infarktı göstərən troponin-t test
hansı Troponin-T test nəticəsində miokard infarktı ehtimal olduğunu göstərir? Troponin-T test

4. Uşaqlar üçün aşağı pulsuz thyroxine (ft4) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı pulsuz thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər uşaqlar üçün demək nə səviyyəsi edir?

5. Böyüklər qadın üçün yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər qadın səviyyəsi yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

6. Kişi aşağı sidik turşusu test nəticəsində referent dəyərlər
nə kişi səviyyəsi aşağı Sidik turşusu test nəticəsində referent dəyərlər deməkdir?

7. Yüksək reumatoid amil (rf) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək Reumatoid amil (RF) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

8. Qadın aşağı orta mobil həcmi (MCV) (MCV) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Mean mobil həcmi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

9. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

10. Qadın üçün yüksək ferritin qan test nəticələri
üçün yüksək ferritin QAN TEST NƏTİCƏLƏRİ?

11. Məktəbəqədər aşağı antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
?

12. Yüksək aldosteron-to-renin böyüklər üçün nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
?

13. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

14. Folliküler mərhələsində qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

15. Yüksək angiotenzin-konvertasiya ferment (ace) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

16. Yüksək standart bikarbonat (SBCE) test səviyyəsi
yüksək standart bikarbonat test səviyyəsi nə deməkdir?

17. Yüksək vitamin B12 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Vitamin B1 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

18. Qadın üçün anormal pap test nəticəsində
üçün ANORMAL PAP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

19. Yüksək orta mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Mean mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 35 (pg / cell) -

20. Aşağı vitamin bir test nəticəsində referent dəyərlər
test nəticəsində referent dəyərlər səviyyəsi aşağı vitamin nə deməkdir?

21. Yüksək anti ds-dna test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti ds-DNT test nəticəsində müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

22. Aşağı orta trombositlərin həcmi (MPV) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Mean trombosit həcmi (MPV) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir flevel edir?

23. Aşağı Topuz / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı BUN / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

24. Böyüklər qadın üçün aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər qadın səviyyədə aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

25. Böyüklər üçün aşağı neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı nötrofil granulositler (tits, polys, PMNs) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

26. Yüksək artım hormonu (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək artım hormonu test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

27. Böyüklər kişi üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi nə deməkdir böyüklər üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

28. Aşağı c-reative protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı C-reaktiv protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

29. 1 yaş üçün yüksək vitamin b9 (fol turşusu / folat) -serum Stendal test nəticəsində referent dəyərlər
nə yüksək Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) edir - 1 artıq Serum test nəticəsində referent dəyərlər yaş səviyyəsi deməkdir?

30. Aşağı Transferin test nəticəsində
aşağı Transferin TEST NƏTİCƏLƏRİ?

31. Yüksək trombin laxtalanma vaxt (TCT) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək trombin laxtalanma vaxtı (TCT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

32. Yüksək ck-mb qan test səviyyəsi
HIGH CK-MB QAN TEST LEVEL?

33. Kişi aşağı hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 130 (g / L) -

34. Yüksək LDL / HDL quotient test nəticəsində referent dəyərlər
yuxarı LDL / HDL quotient referent dəyərlər test səviyyəsi nə deməkdir?

35. Aşağı CD4 + hüceyrələrin böyüklər üçün nəticə referent dəyərlər test
aşağı CD4 + hüceyrələrin nəticə referent dəyərlər test nə üçün aşağı CD4 + hüceyrələri TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi deməkdir?

36. Aşağı protrombin vaxtı (pt) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Protrombin vaxtı (PT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

37. Yüksək kişi kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə yüksək kreatin kinase (CK) qan test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

38. Aşağı hdl xolesterol zaman triqliserid> 5.0 mmol / l test nəticəsində
triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L test səviyyəsi aşağı HDL xolesterin nə deməkdir zaman?

39. Yüksək ümumi protein qan test səviyyəsi
qan yüksək ümumi protein nə deməkdir?

40. Böyüklər üçün aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
üçün LOW Monocytes TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər üçün aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

41. Qadınlar üçün qan testi yüksək dəmir
?

42. Yüksək ümumi thyroxine test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək ümumi thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 160 (nmol / l) -

43. 75 il ərzində şəxs üçün anormal nt-probnp test nəticəsində
ANORMAL NT-proBNP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

44. Uşaqlar üçün yüksək hematokrit (HCT) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün yüksək Hematokrit (Hct) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

45. Aşağı laktat dehidrogenaz (LDH) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı laktat dehidrogenaz (LDH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

46. Yüksək artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

47. Kişi 75 yaş yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

48. Yüksək anti-phospholipid LGA test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGA test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

49. Yüksək turşusu phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Acid phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

50. Aşağı fosfat qan test səviyyəsi
demək normal fosfat qan test səviyyəsi daha aşağı nə?

51. Böyüklər üçün yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
FOR HIGH Monocytes TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər üçün yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

52. Kişi böyüklər üçün aşağı erytrocytes / qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticələri referent dəyərlər
?

53. Aşağı bikarbonat (HCO3) test səviyyəsi
normal bikarbonat daha aşağı nə (HCO3) deməkdir?

54. Yüksək lenfosit böyüklər üçün nəticə referent dəyərlər test
FOR HIGH lenfosit TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər üçün yüksək Lenfosit test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

55. Aşağı aspartat transminase (ast / ASAT SGOT) qadın üçün qan test səviyyəsi
üçün (AST / ASAT SGOT) QAN TEST LEVEL?

56. Aşağı ümumi xolesterin test nəticəsində
aşağı ümumi xolesterin test səviyyəsi nə deməkdir?

57. Beyin natriüretik peptid (BNP) test, normal nəticə
normal Brain natriüretik peptid (BNP) test nəticəsi nədir?

58. 50 dək təvəllüd üçün yüksək haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər
?

59. Yüksək albumin qan test səviyyəsi
qan yüksək albumin səviyyəsi nə deməkdir?

60. Yüksək vitamin bir test nəticəsində referent dəyərlər
test nəticəsində referent dəyərlər səviyyəsi yüksək vitamin nə deməkdir?

61. Kişi üçün yüksək ferritin qan test nəticələri
kişi demək üçün normal ferritin test səviyyəsi daha yüksək nə?

62. Yüksək ümumi kalsium test
yüksək kalsium və ya hiperkalsemiya qan vasitələri nə?

63. Böyüklər üçün yüksək pulsuz thyroxine (ft4) test nəticəsində referent dəyərlər
?

64. Aşağı anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

65. Yeni doğulmuş yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

66. Aşağı qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
aşağı Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

67. Qadın aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı TESTOSTERON TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR? 0 (ng / dl) -

68. Yüksək androcorticotropic hormon (ACTH) hormon test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək adrenocorticotropic hormon test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 100 (pg / ml) -

69. 50 yaş altında kişi üçün aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
? 90 (ng / dl) -

70. Kişi aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

71. Aşağı anti-phospholipid LGM test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGM test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

72. Qadın 20 yaşında aşağı IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

73. Qadın üçün normal pap test nəticəsində
üçün NORMAL PAP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

74. Yüksək anti-phospholipid LGA test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGA test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

75. Troponin-i test, kəskin koronar sindrom
?

76. Aşağı kişi myoglobin test səviyyəsi
aşağı myoglobin test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

77. Anormal CA19-9 test nəticəsində
ANORMAL CA19-9 TEST NƏTİCƏLƏRİ?

78. Qan testi aşağı ionlu kalsium
aşağı ionlu kalsium nə deməkdir?

79. Aşağı anti-phospholipid LGA test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGA test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

80. Böyüklər üçün aşağı lgg test nəticəsində referent dəyərlər
?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more