TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Aşağı qırmızı qan hüceyrəsi paylanması (RDWc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Qırmızı qan hüceyrəsi paylanması (RDWc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

2. Yüksək anti-phospholipid LGA test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGA test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

3. Yüksək reumatoid amil (rf) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Reumatoid amil (RF) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

4. Yeni doğulmuş aşağı neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
?

5. Yüksək anti-histone antikor test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-histone antikor nəticə müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

6. Qadın üçün yüksək ferritin qan test nəticələri
üçün yüksək ferritin QAN TEST NƏTİCƏLƏRİ?

7. Aşağı orta mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Mean mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 5 (pg / cell) -

8. Yüksək bikarbonat (HCO3) test səviyyəsi
yüksək bikarbonat (HCO3) nə deməkdir?

9. Aşağı anti-ss-b (la) test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-B (La) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

10. Aşağı hematokrit (HCT) kişi böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
?

11. Yüksək amylase test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Amylase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

12. Yüksək anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-citrullinated protein antikor nəticə mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

13. Yüksək pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

14. Qadın aşağı hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı hemoglobin (HB) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 10 (q / L) -

15. Orta yaş insanlar üçün aşağı triqliseridlərdən test nəticəsində
?

16. Yüksək vitamin b9 (fol turşusu / folat) qırmızı qan hüceyrələri test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) nə edir - Qırmızı qan hüceyrələri nəticə referent dəyərlər demək səviyyədə test?

17. Aşağı eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

18. Yüksək sidik cövhəri test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Sidik cövhəri test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

19. Aşağı antitrombin test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı antitrombin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

20. Uşaq qan testi yüksək dəmir
HIGH IRON IN CHILDRENS QAN TEST?

21. Normal alpha Fetoprotein (AFP) test nəticələri
normal Alpha Fetoprotein (AFP) səviyyəsində bir dəyəri nədir?

22. Aşağı luteinizing hormon (LH) böyüklər kişi üçün test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər kişi səviyyəsi aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

23. Böyüklər kişi üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi nə deməkdir böyüklər üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

24. Aşağı birbaşa / qoşulmuş bilirubin qan test səviyyəsi
aşağı birbaşa / qoşulmuş bilirubin səviyyəsi nə işaret edir?

25. Yüksək eozinofil böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
FOR HIGH eozinofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyəsi yüksək eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

26. Yüksək lenfosit yeni doğulmuş nəticə referent dəyərlər test
FOR HIGH lenfosit TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR yeni doğulmuş səviyyəsi yüksək Lenfosit test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

27. Kişi yüksək hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 175 (g / L) -

28. Böyüklər üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
?

29. Qadın yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək TESTOSTERON TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 85 (ng / dl) -

30. Aşağı anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

31. Yüksək d-dimer test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək D-dimer test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

32. Yüksək aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

33. Yaşlı, qeyri-çəkməyən test nəticəsində anormal carcionembryonic antigen (cea)
ANORMAL CARCIONEMBRYONIC antigen (CEA)?

34. Aşağı pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

35. 13-45 yaş üçün yüksək anti-Müllerian hormon test nəticəsində referent dəyərlər
?

36. Yüksək oksigen qismən təzyiq test səviyyəsi
normal oksigen qismən təzyiq hündürlük daha çox nə deməkdir?

37. Troponin-t test, kəskin koronar sindrom
edir? Troponin-T test

38. Böyüklər üçün yüksək LGM test nəticəsində referent dəyərlər
?

39. Yüksək Transferin doyma test nəticəsində
HIGH Transferin doyma TEST NƏTİCƏLƏRİ?

40. Yüksək anti-ss-b (la) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-B (La) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

41. Yüksək tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin) yeni doğulmuş üçün test nəticəsində referent dəyərlər
nə yuxarı tiroid hormonu (TSH və ya thyrotropin) test nəticəsində referent dəyərlər böyüklər üçün demək səviyyədə stimullaşdırıcı edir?

42. Aşağı Transferin doyma test nəticəsində
aşağı Transferin doyma TEST NƏTİCƏLƏRİ?

43. Orta yaş insanlar üçün yüksək triqliseridlərdən test nəticəsində
40 59 yaşlı insanlar üçün yüksək Triqliseridlərdən test səviyyəsi deməkdir?

44. Aşağı albumin qan test səviyyəsi
qan aşağı albumin səviyyəsi nə deməkdir?

45. Aşağı ümumi dəmir məcburi həcmi (tibc) test nəticələri
demək normal TIBC test səviyyəsi daha aşağı nə?

46. 50 yaş altında kişi üçün aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
? 90 (ng / dl) -

47. Yüksək osmolyallığı test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Osmolalitesi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

48. Böyüklər üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
?

49. Qadın aşağı orta mobil həcmi (MCV) (MCV) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Mean mobil həcmi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

50. Aşağı fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

51. Qadın böyüklər üçün yüksək SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

52. Aşağı sodium test nəticələri
aşağı natrium nə deməkdir?

53. Aşağı ceruplasmin qan test səviyyəsi
demək normal ceruplasmin test səviyyəsi daha aşağı nə?

54. Yeni doğulmuş yüksək reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

55. Aşağı vitamin b9 (fol turşusu / folat) qan hüceyrələri nəticə referent dəyərlər test -Qırmızı
aşağı Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) nə edir - Qırmızı qan hüceyrələri nəticə referent dəyərlər demək səviyyədə test?

56. Aşağı qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
aşağı Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

57. Kişi aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

58. Kişi aşağı orta mobil həcmi (MCV) (MCV) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı Mean mobil həcmi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

59. Böyüklər üçün aşağı birnüvəli leukocytes (lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

60. Yeni doğulmuş aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

61. Folliküler mərhələsində qadın üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın üçün yüksək follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

62. Yeni doğulmuş aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

63. Aşağı laktat dehidrogenaz (LDH) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı laktat dehidrogenaz (LDH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

64. Uşaqlar üçün aşağı hematokrit (HCT) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı Hematokrit (Hct) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir? (-) Böyüklər və uşaqlar test müxtəlif hematokrit dəyərləri göstərir ki,

65. Qan testi yüksək xlorid
nə deməkdir hyperchloremia edir?

66. Aşağı maqnezium qan test səviyyəsi
maqnezium çatışmazlığı nə deməkdir?

67. Yüksək anti ds-dna test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
yüksək Anti ds-DNT test nəticəsində örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

68. Aşağı angiotenzin-konvertasiya ferment (ace) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

69. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

70. Aşağı anti-phospholipid LGM test nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGM test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

71. Yüksək 25-hydroxycholecalciferol (vitamin d) terapevtik hədəf sıra test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) Terapevtik hədəf sıra test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

72. Uşaqlar üçün yüksək erytrocytes / qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün yüksək Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə?

73. Gənclər üçün aşağı triqliseridlərdən test nəticəsində
üçün LOW Triqliseridlərdən TEST NƏTİCƏLƏRİ Trigliserid çatışmazlığı 10 39 yaşlı insanlar üçün deməkdir?

74. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

75. Aşağı tam qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Full qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

76. Böyüklər üçün yüksək birnüvəli leukocytes (lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

77. Aşağı anti-phospholipid LGM test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGM test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

78. Aşağı anti-ss-a (ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-A (Ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

79. Beyin natriüretik peptid (BNP) test, örtülü nəticə
örtülü Brain natriüretik peptid (BNP) test nəticəsində dəyəri nədir?

80. Kişi yüksək prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 13.5 (mkq / L) -

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more