TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Böyüklər üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
?

2. Aşağı Transferin test nəticəsində
aşağı Transferin TEST NƏTİCƏLƏRİ?

3. Yüksək bazofil böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
FOR HIGH bazofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyəsi yüksək bazofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? (% WBC) -

4. Yüksək anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

5. Yüksək androcorticotropic hormon (ACTH) hormon test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək adrenocorticotropic hormon test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 100 (pg / ml) -

6. Böyüklər üçün yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
FOR HIGH Monocytes TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər üçün yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

7. Yüksək qələvi fosfataza (alp) qan test səviyyəli qadın
yüksək Qələvi fosfataza (ALP) qan test səviyyəli qadın üçün nə deməkdir?

8. Böyüklər üçün aşağı neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı nötrofil granulositler (tits, polys, PMNs) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

9. Aşağı böyümə hormonu (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı artım hormonu test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

10. Kişi aşağı hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 0.18 (μmol / l) -

11. Yüksək qırmızı qan hüceyrəsi paylanması (RDWc) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Qırmızı qan hüceyrələrinin paylanması (RDWc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

12. Aşağı anti-citrullinated protein antikor güclü müsbət referent dəyərlər nəticəsində test
aşağı Anti-citrullinated protein antikor güclü müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə nəticə test nə?

13. Yüksək CD4 + hüceyrələrin böyüklər üçün nəticə referent dəyərlər test
FOR HIGH CD4 + hüceyrələri TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri yüksək CD4 + hüceyrələrin böyüklər səviyyədə nəticə referent dəyərlər nə deməkdir test edir?

14. Kişi böyüklər üçün yüksək dihydrotestosterone test nəticəsində referent dəyərlər
?

15. Yüksək anti-histone antikor test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-histone antikor nəticə müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

16. Kişi böyüklər üçün yüksək erytrocytes / qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticələri referent dəyərlər
?

17. Böyüklər kişi üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi nə deməkdir böyüklər üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

18. Uşaq qan testi yüksək dəmir
HIGH IRON IN CHILDRENS QAN TEST?

19. Aşağı kişi myoglobin test səviyyəsi
aşağı myoglobin test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

20. Qadın 20 yaşında aşağı IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

21. Orta yaş qeyri-çəkməyən test nəticəsində anormal carcionembryonic antigen (cea)
50 yaşlı qeyri-çəkməyən hansı anormal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində göstərir?

22. Aşağı anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-citrullinated protein antikor nəticə mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

23. Böyüklər üçün yüksək pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər
?

24. Aşağı qadın kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə kreatin kinase (CK) çatışmazlığı qadın deməkdir?

25. Yüksək c-reative protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək C-reaktiv protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

26. Böyüklər üçün yüksək LGA test nəticəsində referent dəyərlər
?

27. Hormon (TSH və ya thyrotropin) yeni doğulmuş üçün test nəticəsində referent dəyərlər stimullaşdırılması aşağı tiroid
nə aşağı tiroid hormonu (TSH və ya thyrotropin) test nəticəsində referent dəyərlər doğulmuş üçün demək səviyyədə stimullaşdırıcı edir?

28. Yüksək hematokrit (HCT) qadın böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
? (-)

29. Aşağı hematokrit (HCT) qadın böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
? (-)

30. Yüksək anti-histone antikor test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-histone antikor nəticə mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

31. Uşaqlar üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

32. Aşağı orta mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Mean mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 5 (pg / cell) -

33. Kişi üçün qan test dəmir çatışmazlığı
kişilər üçün aşağı TÜİK nəticə nə deməkdir?

34. Troponin-i test, kəskin koronar sindrom
?

35. Qadın orta luteal aşağı progesterne test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı PROGESTERNE TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir qadın orta luteal səviyyəsi aşağı progesteron test nəticəsində referent dəyərlər edir?

36. Kişi yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 9.1 (μmol / l) -

37. Ovulyasiya qadın aşağı follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər
LOW FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN demək ovulyasiya səviyyədə qadın aşağı follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

38. Aşağı bazofil böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
üçün LOW bazofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyədə aşağı bazofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

39. Aşağı angiotenzin-konvertasiya ferment (ace) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

40. 13-45 yaş üçün yüksək anti-Müllerian hormon test nəticəsində referent dəyərlər
?

41. Aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

42. Aşağı ceruplasmin qan test səviyyəsi
demək normal ceruplasmin test səviyyəsi daha aşağı nə?

43. Folliküler mərhələsində qadın üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın üçün yüksək follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

44. Qadın aşağı hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı hemoglobin (HB) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 10 (q / L) -

45. Qadın 75 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

46. Aşağı kortizol test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı kortizol test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 4 (mkq / dL) -

47. Aşağı ümumi protein qan test səviyyəsi
qan aşağı ümumi protein səviyyəsi nə deməkdir?

48. Yüksək antitrombin test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək antitrombin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

49. Aşağı qeyri-üzvi fosfor (serum) qan test səviyyəsi
normal serum qeyri-üzvi fosfor test səviyyəsindən aşağı nə deməkdir?

50. Kişi aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (əsr) test nəticələri referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

51. Qan testi yüksək xlorid
nə deməkdir hyperchloremia edir?

52. Siqaret çəkən test nəticəsində anormal carcionembryonic antigen (cea)
çəkməyən hansı anormal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində göstərir?

53. Böyüklər üçün yüksək neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək nötrofil granulositler (tits, polys, PMNs) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

54. Aşağı reumatoid amil (rf) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Reumatoid amil (RF) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

55. Aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

56. Yüksək ammonyak qan test səviyyəsi
demək normal ammonyak test səviyyəsi daha yüksək nə?

57. Aşağı Homosistein test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı homosistein test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 45 (mkq / dL) -

58. Ovulyasiya qadın üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
HIGH FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN demək ovulyasiya səviyyədə qadın üçün yüksək follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

59. Troponin-i test, normal nəticə
?

60. 1 yaş üçün yüksək vitamin b9 (fol turşusu / folat) -serum Stendal test nəticəsində referent dəyərlər
nə yüksək Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) edir - 1 artıq Serum test nəticəsində referent dəyərlər yaş səviyyəsi deməkdir?

61. Kişi test nəticəsində anormal prostat spesifik antigen (psa)
Prostat spesifik antigen (HPBS) yüksək dəyəri nə işarə edir ÜÇÜN ANORMAL prostat spesifik antigen (HPBS)?

62. Uşaqlar üçün aşağı hematokrit (HCT) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı Hematokrit (Hct) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir? (-) Böyüklər və uşaqlar test müxtəlif hematokrit dəyərləri göstərir ki,

63. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

64. Böyüklər üçün aşağı pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər
?

65. Aşağı oksigen qismən təzyiq test səviyyəsi
normal oksigen qismən təzyiq daha aşağı nə deməkdir?

66. Aşağı reumatoid amil (rf) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
aşağı Reumatoid amil (RF) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

67. Qadın aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı prolaktin TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

68. Yüksək qeyri-üzvi fosfor (serum) qan test səviyyəsi
normal serum qeyri-üzvi fosfor test səviyyəsi daha yüksək nə deməkdir?

69. Aşağı lenfosit böyüklər üçün nəticə referent dəyərlər test
üçün LOW lenfosit TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər üçün aşağı Lenfosit test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

70. Yüksək anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-citrullinated protein antikor nəticə test nə mülayim müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə?

71. Kişi aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

72. Böyüklər üçün aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı RETICULOCYTES TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı Reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

73. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

74. Yüksək sink qan test səviyyəsi
demək normal sink test səviyyəsi daha yüksək nə?

75. Yüksək qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
yüksək Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

76. Aşağı d-dimer test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı D-dimer test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

77. Yüksək anti-phospholipid LGA test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGA test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

78. Yüksək Transferin doyma test nəticəsində
HIGH Transferin doyma TEST NƏTİCƏLƏRİ?

79. Aşağı neytrofillərin band böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər təşkil
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN FORMALARI?

80. Yüksək fosfat qan test səviyyəsi
demək normal fosfat test səviyyəsi daha yüksək nə?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more