TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Folliküler mərhələsində qadın aşağı hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın aşağı hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər edir? 0.6 (μmol / l) -

2. Yüksək ck-mb qan test səviyyəsi
HIGH CK-MB QAN TEST LEVEL?

3. Aşağı sodium test nəticələri
aşağı natrium nə deməkdir?

4. Yüksək özlülük test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək özlülük test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

5. Böyüklər üçün aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

6. Normal caltitonin test nəticəsində
normal Calcitonin test səviyyəsi dəyəri nədir?

7. Yüksək qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
yüksək Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

8. Aşağı pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

9. Yüksək ümumi xolesterin test nəticəsində
yüksək Total xolesterol test səviyyəsi nə deməkdir?

10. Kişi aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

11. Böyüklər qadın üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə nə deməkdir böyüklər üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

12. Yüksək fosfat qan test səviyyəsi
demək normal fosfat test səviyyəsi daha yüksək nə?

13. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

14. Qadın aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı CREATINE TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

15. Kişi üçün yüksək ferritin qan test nəticələri
kişi demək üçün normal ferritin test səviyyəsi daha yüksək nə?

16. Yeni doğulmuş aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

17. Aşağı fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

18. Qadın aşağı hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı hemoglobin (HB) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 10 (q / L) -

19. Aşağı hematokrit (HCT) kişi böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
?

20. Yüksək vitamin B12 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Vitamin B1 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

21. Aşağı angiotenzin-konvertasiya ferment (ace) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

22. Qadın böyüklər üçün yüksək SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

23. Yüksək eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

24. Aşağı kişi kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə lowerd kreatin kinase (CK) qan test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

25. Hormon (TSH və ya thyrotropin) yeni doğulmuş üçün test nəticəsində referent dəyərlər stimullaşdırılması aşağı tiroid
nə aşağı tiroid hormonu (TSH və ya thyrotropin) test nəticəsində referent dəyərlər doğulmuş üçün demək səviyyədə stimullaşdırıcı edir?

26. Aşağı turşusu phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Acid phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

27. Aşağı ceruplasmin qan test səviyyəsi
demək normal ceruplasmin test səviyyəsi daha aşağı nə?

28. Kişi yüksək hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 175 (g / L) -

29. Aşağı ümumi protein qan test səviyyəsi
qan aşağı ümumi protein səviyyəsi nə deməkdir?

30. Aşağı reumatoid amil (rf) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı Reumatoid amil (RF) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

31. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

32. Böyüklər üçün aşağı birnüvəli leukocytes (lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

33. Yüksək 25-hydroxycholecalciferol (vitamin d) terapevtik hədəf sıra test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) Terapevtik hədəf sıra test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

34. Troponin-i test, normal nəticə
?

35. 75 yaşınadək şəxs üçün normal nt-probnp test nəticəsində
NORMAL NT-proBNP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

36. Yeni doğulmuş qan testi aşağı dəmir səviyyəsi
?

37. Yüksək protrombin vaxtı (pt) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Protrombin vaxtı (PT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

38. 50 yaş üzərində kişi üçün aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
? 180 (ng / dl) -

39. Yeni doğulmuş aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

40. Uşaqlar üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər
?

41. Troponin-t test, kəskin koronar sindrom
edir? Troponin-T test

42. Yüksək anti-ss-b (la) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-B (La) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

43. Aşağı anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

44. Aşağı bədən h + test səviyyəsi
normal H + test səviyyəsi demək daha aşağı nə?

45. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

46. Böyüklər üçün yüksək reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək RETICULOCYTES TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək Reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

47. Aşağı bazofil böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
üçün LOW bazofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyədə aşağı bazofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

48. Kişi 75 yaş yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

49. Yeni doğulmuş yüksək reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

50. Qadın aşağı sidik turşusu test nəticəsində referent dəyərlər
üçün LOW sidik turşusu TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Sidik turşusu test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

51. Aşağı anti-ss-b (la) test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-B (La) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

52. Aşağı bədən ph test səviyyəsi
demək normal ph test səviyyəsi daha aşağı nə?

53. Yüksək trombin laxtalanma vaxt (TCT) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək trombin laxtalanma vaxtı (TCT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

54. Aşağı ümumi triiodothyronine test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı triiodothyronine test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

55. Yüksək orta corpuscular hemoglobin konsentrasiyası (MCHC) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Mean corpuscular hemoglobin konsentrasiyası (MCHC) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 5.6 (mmol / L) -

56. Kişi 75 yaş aşağı IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
kişi 75 yaşında səviyyəsi aşağı IGF-1 test nəticə referent dəyərlər nə deməkdir?

57. Kişi üçün qan test dəmir çatışmazlığı
kişilər üçün aşağı TÜİK nəticə nə deməkdir?

58. Aşağı oksigen qismən təzyiq test səviyyəsi
normal oksigen qismən təzyiq daha aşağı nə deməkdir?

59. Məktəb üzrə yüksək antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
məktəb səviyyəsində yüksək Antistreptolysin O titre (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir?

60. Yüksək vitamin c (asorbic turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Vitamin C (askorbin turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 85 (μmol / L) -

61. Yüksək CD4 + hüceyrələrin böyüklər üçün nəticə referent dəyərlər test
FOR HIGH CD4 + hüceyrələri TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri yüksək CD4 + hüceyrələrin böyüklər səviyyədə nəticə referent dəyərlər nə deməkdir test edir?

62. Yüksək bazofil böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
FOR HIGH bazofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyəsi yüksək bazofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? (% WBC) -

63. Qadın üçün yüksək alanin transaminaz qan test səviyyəsi
üçün yüksək Alanine transaminaz QAN TEST LEVEL?

64. Böyüklər üçün aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı RETICULOCYTES TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı Reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

65. Aşağı c-reative protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı C-reaktiv protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

66. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

67. Aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

68. Aşağı anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

69. Kişi yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 9.1 (μmol / l) -

70. Kişi aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

71. 1 yaş üçün yüksək vitamin b9 (fol turşusu / folat) -serum Stendal test nəticəsində referent dəyərlər
nə yüksək Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) edir - 1 artıq Serum test nəticəsində referent dəyərlər yaş səviyyəsi deməkdir?

72. Yüksək anti-ss-a (ro) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-A (Ro) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

73. Uşaqlar üçün aşağı pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

74. Qadın aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı prolaktin TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

75. 75 il ərzində şəxs üçün normal nt-probnp test nəticəsində
NORMAL NT-proBNP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

76. Yüksək karbon qismən təzyiq (PCO2) test səviyyəsi
yüksək karbon qismən təzyiq (PCO) nə deməkdir?

77. Böyüklər üçün yüksək neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək nötrofil granulositler (tits, polys, PMNs) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

78. Böyüklər kişi üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi nə deməkdir böyüklər üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

79. Yüksək bazofil yeni doğulmuş üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
?

80. Kişi test nəticəsində normal prostat spesifik antigen (psa)
nədir insan üçün normal Prostat xüsusi antigen (HPBS) səviyyəsində bir dəyəri?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more