TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Yüksək anti-phospholipid LGA test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGA test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

2. Aşağı vitamin c (asorbic turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Vitamin C (askorbin turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 5 (μmol / L) -

3. Kişi üçün yüksək orta mobil həcmi (MCV) (MCV) test nəticəsində referent dəyərlər
nə kişi səviyyəsi yüksək Mean mobil həcmi test nəticəsində referent dəyərlər deməkdir?

4. Böyüklər üçün yüksək aldosteron test nəticəsində referent dəyərlər
?

5. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

6. Aşağı bədən ph test səviyyəsi
demək normal ph test səviyyəsi daha aşağı nə?

7. Anormal alpha Fetoprotein (AFP) test nəticələri
bir anormal Alpha Fetoprotein (AFP) səviyyəsində bir dəyəri nədir?

8. Yüksək trombosit / trombosit sayı (plt) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək trombosit / Platelet count (Plt) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir flevel edir?

9. Yüksək anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində weakpositive referent dəyərlər
yüksək Anti-citrullinated protein antikor zəif müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə nəticə test nə?

10. Yüksək mis qan test səviyyəsi
demək normal mis test səviyyəsi daha yüksək nə?

11. Post-menopozal qadın aşağı follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın aşağı follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

12. Yüksək laktat (vena) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək laktat (Venöz) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

13. Kişi üçün qan test dəmir çatışmazlığı
kişilər üçün aşağı TÜİK nəticə nə deməkdir?

14. Hypochloremia
aşağı xlorid bir qan testi nə deməkdir?

15. Aşağı anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

16. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

17. Yüksək alanin transaminaz qan test səviyyəli kişi
kişi üçün yüksək (ALT / ALAT), SGPT qan test səviyyəsi nə deməkdir?

18. Aşağı anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

19. Yeni doğulmuş qan testi yüksək dəmir
HIGH IRON yeni doğulan QAN TEST?

20. Böyüklər üçün yüksək LGA test nəticəsində referent dəyərlər
?

21. Aşağı baza artıq qan test səviyyəsi
demək normal baza escess test səviyyəsi daha aşağı nə?

22. Aşağı bədən h + test səviyyəsi
normal H + test səviyyəsi demək daha aşağı nə?

23. Kişi aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (əsr) test nəticələri referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

24. Yüksək perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (p-anca) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor nə (p-ANCA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər demək səviyyədə?

25. Qan testi yüksək xlorid
nə deməkdir hyperchloremia edir?

26. Aşağı fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

27. Troponin-i test, normal nəticə
?

28. Kişi test nəticəsində anormal prostat spesifik antigen (psa)
Prostat spesifik antigen (HPBS) yüksək dəyəri nə işarə edir ÜÇÜN ANORMAL prostat spesifik antigen (HPBS)?

29. Müsbət beta insan chorionic gonadotropin (bhcg) test nəticələri
müsbət hamiləlik test bir dəyəri nədir?

30. Aşağı vitamin bir test nəticəsində referent dəyərlər
test nəticəsində referent dəyərlər səviyyəsi aşağı vitamin nə deməkdir?

31. Yüksək anti-citrullinated protein antikor güclü müsbət referent dəyərlər nəticəsində test
yüksək Anti-citrullinated protein antikor nəticə güclü müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə test nə?

32. Aşağı osmolyallığı test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Osmolalitesi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

33. Yüksək bazofil böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
FOR HIGH bazofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyəsi yüksək bazofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? (% WBC) -

34. Aşağı böyümə hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

35. Yüksək vitamin bir test nəticəsində referent dəyərlər
test nəticəsində referent dəyərlər səviyyəsi yüksək vitamin nə deməkdir?

36. Yüksək amylase test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Amylase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

37. Kişi yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 1000 (ng / dl) -

38. Yüksək ck-mb qan test səviyyəsi
HIGH CK-MB QAN TEST LEVEL?

39. Aşağı tam qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Full qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

40. 50 dək təvəllüd üçün aşağı haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər
?

41. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

42. Aşağı ümumi thyroxine test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı ümumi thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 60 (nmol / l) -

43. Yüksək anti-phospholipid LGA test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGA test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

44. Böyüklər üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
?

45. Aşağı hdl xolesterol zaman triqliserid> 5.0 mmol / l test nəticəsində
triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L test səviyyəsi aşağı HDL xolesterin nə deməkdir zaman?

46. Aşağı d-dimer test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı D-dimer test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

47. Uşaq qan testi dəmir aşağı məbləği
uşağın qan aşağı dəmir səviyyəsi nə demək olar?

48. Böyüklər kişi aşağı follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
?

49. Böyüklər kişi üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
?

50. Yüksək 25-hydroxycholecalciferol (vitamin d) terapevtik hədəf sıra test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) Terapevtik hədəf sıra test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

51. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

52. Siqaret çəkən test nəticəsində anormal carcionembryonic antigen (cea)
çəkməyən hansı anormal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində göstərir?

53. Qadınlar üçün qan testi dəmir çatışmazlığı
?

54. Aşağı c-reative protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı C-reaktiv protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

55. Yüksək trombin laxtalanma vaxt (TCT) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək trombin laxtalanma vaxtı (TCT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

56. Yüksək anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

57. Yüksək perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (p-anca) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor nə (p-ANCA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə?

58. Normal ca-125 test nəticəsində
normal CA-15 səviyyəsi dəyəri nədir?

59. Kişi 20 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
kişi 0 yaş səviyyəsi yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər nə deməkdir?

60. Aşağı 25 hydroxycholecalciferol (vitamin d) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

61. Böyüklər üçün aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
üçün LOW Monocytes TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər üçün aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

62. Kişi aşağı ferritin qan test nəticələri
kişi demək üçün normal ferritin test səviyyəsindən aşağı nə?

63. Böyüklər üçün aşağı antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
üçün LOW ANTISTREPTOLYSIN O Ünvanı (ASOT) TEST NƏTİCƏLƏRİ müsbət REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı Antistreptolysin O titre (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir?

64. Yeni doğulmuş aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

65. Qadın aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (əsr) test nəticələri referent dəyərlər
üçün aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

66. Yüksək qələvi fosfataza (alp) qan test səviyyəli qadın
yüksək Qələvi fosfataza (ALP) qan test səviyyəli qadın üçün nə deməkdir?

67. Yaşlı insanlar üçün yüksək triqliseridlərdən test nəticəsində
ÜÇÜN HIGH Triqliseridlərdən TEST NƏTİCƏLƏRİ 60 il ərzində insanlar üçün yüksək Triqliseridlərdən test səviyyəsi nə deməkdir?

68. Aşağı qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
aşağı Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

69. Yüksək turşusu phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Acid phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

70. Uşaqlar üçün aşağı hematokrit (HCT) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı Hematokrit (Hct) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir? (-) Böyüklər və uşaqlar test müxtəlif hematokrit dəyərləri göstərir ki,

71. 50 dək təvəllüd üçün aşağı glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticələri referent dəyərlər
?

72. Kişi aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

73. Aşağı aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

74. Aşağı kortizol test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı kortizol test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 4 (mkq / dL) -

75. Kişi aşağı hdl xolesterol test nəticəsində
aşağı HDL xolesterol test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

76. Böyüklər üçün aşağı neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı nötrofil granulositler (tits, polys, PMNs) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

77. Yüksək ümumi thyroxine test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək ümumi thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 160 (nmol / l) -

78. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

79. Aşağı trombin laxtalanma vaxt (TCT) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı trombin laxtalanma vaxtı (TCT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

80. Yüksək qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
yüksək Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more