TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Qadın aşağı alanin transaminaz qan test səviyyəsi
üçün aşağı Alanine transaminaz QAN TEST LEVEL, SGPT qan test səviyyəsi qadınlar üçün demək?

2. Yüksək eozinofil böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
FOR HIGH eozinofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyəsi yüksək eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

3. Kişi üçün qan testi yüksək dəmir
yüksək TÜİK nə kişi demək üçün?

4. Yüksək angiotenzin-konvertasiya ferment (ace) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

5. Aşağı luteinizing hormon (LH) böyüklər kişi üçün test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər kişi səviyyəsi aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

6. Aşağı hematokrit (HCT) kişi böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
?

7. Yüksək anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

8. 50 yaşından yüksək glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticələri referent dəyərlər
50 yaşadək səviyyəsi nə deməkdir yüksək glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticəsində referent dəyərlər etmir FOR HIGH glycosylated hemoglobin (HbA1c) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR?

9. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

10. Yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

11. Yüksək ümumi bilirubin qan test səviyyəsi
qan yüksək ümumi bilirubin səviyyəsi nə deməkdir?

12. Aşağı anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

13. Yüksək anti-ss-b (la) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-B (La) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

14. Plazma test nəticəsində referent dəyərlər yüksək hemoglobin
plazma test nəticəsində referent dəyərlər yüksək Hemoglobin nə deməkdir səviyyədə edir? 4 (mg / dl) -

15. Yüksək anti-histone antikor test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-histone antikor nəticə müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

16. Qadın böyüklər üçün yüksək erytrocytes / qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticələri referent dəyərlər
?

17. Qadın orta luteal yüksək progesterne test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək PROGESTERNE TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir qadın orta luteal səviyyəsi yüksək progesteron test nəticəsində referent dəyərlər edir?

18. Aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

19. Aşağı plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

20. Yüksək orta mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Mean mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 35 (pg / cell) -

21. Yeni doğulmuş üçün yüksək neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
?

22. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

23. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

24. Yüksək ümumi dəmir məcburi həcmi (tibc) test nəticələri
yüksək TIBC test səviyyəsi nə deməkdir?

25. Yüksək qadın myoglobin test səviyyəsi
HIGH QADIN myoglobin TEST LEVEL?

26. Yeni doğulmuş aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

27. Aşağı ümumi dəmir məcburi həcmi (tibc) test nəticələri
demək normal TIBC test səviyyəsi daha aşağı nə?

28. Altında 50 yaş yüksək haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər
?

29. Yüksək anti ds-dna test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti ds-DNT test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

30. Normal caltitonin test nəticəsində
normal Calcitonin test səviyyəsi dəyəri nədir?

31. Qan testi aşağı ionlu kalsium
aşağı ionlu kalsium nə deməkdir?

32. Yüksək ümumi thyroxine test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək ümumi thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 160 (nmol / l) -

33. Yüksək plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

34. Orta yaş insanlar üçün yüksək triqliseridlərdən test nəticəsində
40 59 yaşlı insanlar üçün yüksək Triqliseridlərdən test səviyyəsi deməkdir?

35. Böyüklər üçün yüksək aldosteron test nəticəsində referent dəyərlər
?

36. Yüksək kişi myoglobin test səviyyəsi
yüksək myoglobin test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

37. Yüksək qanaxma vaxt test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Bleeding vaxt test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

38. Aşağı tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin) böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər üçün Hormon (TSH və ya thyrotropin) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN Stimullaşdırıcı?

39. Uşaqlar üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

40. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

41. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

42. 75 yaşınadək şəxs üçün normal nt-probnp test nəticəsində
NORMAL NT-proBNP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

43. Yüksək anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

44. Yüksək anti-ss-a (ro) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-A (Ro) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

45. Müsbət beta insan chorionic gonadotropin (bhcg) test nəticələri
müsbət hamiləlik test bir dəyəri nədir?

46. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

47. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

48. Yüksək bədən ph test səviyyəsi
demək normal ph test səviyyəsi daha yüksək nə?

49. Böyüklər üçün yüksək neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək nötrofil granulositler (tits, polys, PMNs) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

50. Yüksək fosfat qan test səviyyəsi
demək normal fosfat test səviyyəsi daha yüksək nə?

51. Yüksək standart bikarbonat (SBCE) test səviyyəsi
yüksək standart bikarbonat test səviyyəsi nə deməkdir?

52. Ovulyasiya qadın üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
HIGH FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN demək ovulyasiya səviyyədə qadın üçün yüksək follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

53. Böyüklər üçün yüksək LGA test nəticəsində referent dəyərlər
?

54. Qadın aşağı hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı hemoglobin (HB) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 10 (q / L) -

55. Yüksək Transferin test nəticəsində
yüksək Transferin test səviyyəsi nə deməkdir?

56. Aşağı kortizol test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı kortizol test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 4 (mkq / dL) -

57. Aşağı anti-citrullinated protein antikor güclü müsbət referent dəyərlər nəticəsində test
aşağı Anti-citrullinated protein antikor güclü müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə nəticə test nə?

58. qan testi natrium yüksək səviyyədə?
Qan testi yüksək natrium nə deməkdir?

59. Aşağı INR test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı INR test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

60. Post-menopozal qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

61. Yeni doğulmuş yüksək eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər
?

62. Böyüklər üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
?

63. Anormal alpha Fetoprotein (AFP) test nəticələri
bir anormal Alpha Fetoprotein (AFP) səviyyəsində bir dəyəri nədir?

64. Kişi üçün yüksək ferritin qan test nəticələri
kişi demək üçün normal ferritin test səviyyəsi daha yüksək nə?

65. Böyüklər üçün aşağı THK test nəticəsində referent dəyərlər
?

66. Aşağı standart bikarbonat (SBCE) test səviyyəsi
normal standart bikarbonat test səviyyəsindən aşağı nə deməkdir?

67. Kişi aşağı orta mobil həcmi (MCV) (MCV) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı Mean mobil həcmi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

68. Böyüklər üçün yüksək dehydroepiandrosterone sulfat test nəticəsində referent dəyərlər
?

69. Böyüklər üçün aşağı LGA test nəticəsində referent dəyərlər
?

70. Yüksək perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (p-anca) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor nə (p-ANCA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər demək səviyyədə?

71. Böyüklər üçün yüksək antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
FOR HIGH ANTISTREPTOLYSIN O Ünvanı (ASOT) TEST NƏTİCƏLƏRİ müsbət REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək Antistreptolysin O titre (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir?

72. Qadın aşağı hdl xolesterol test nəticəsində
üçün aşağı HDL xolesterolu TEST NƏTİCƏLƏRİ?

73. Aşağı ümumi xolesterin test nəticəsində
aşağı ümumi xolesterin test səviyyəsi nə deməkdir?

74. Qadın üçün yüksək alanin transaminaz qan test səviyyəsi
üçün yüksək Alanine transaminaz QAN TEST LEVEL?

75. Kişi test nəticəsində normal prostat spesifik antigen (psa)
nədir insan üçün normal Prostat xüsusi antigen (HPBS) səviyyəsində bir dəyəri?

76. Normal ca-125 test nəticəsində
normal CA-15 səviyyəsi dəyəri nədir?

77. Post-menopozal qadın üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH Androstenedione TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər edir?

78. Yüksək ceruplasmin qan test səviyyəsi
demək normal ceruplasmin test səviyyəsi daha yüksək nə?

79. Yüksək tam qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Full qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

80. Yüksək d-dimer test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək D-dimer test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more