TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Kişi yüksək kreatin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək kreatin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

2. Böyüklər üçün yüksək THK test nəticəsində referent dəyərlər
?

3. Aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

4. Aşağı anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-citrullinated protein antikor nəticə mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

5. Beyin natriüretik peptid (BNP) test, normal nəticə
normal Brain natriüretik peptid (BNP) test nəticəsi nədir?

6. Folliküler mərhələsində qadın üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın üçün yüksək follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

7. Kişi üçün qan test dəmir çatışmazlığı
kişilər üçün aşağı TÜİK nəticə nə deməkdir?

8. Qadın böyüklər üçün aşağı SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

9. Aşağı baza artıq qan test səviyyəsi
demək normal baza escess test səviyyəsi daha aşağı nə?

10. Aşağı vitamin bir test nəticəsində referent dəyərlər
test nəticəsində referent dəyərlər səviyyəsi aşağı vitamin nə deməkdir?

11. Yüksək lipaz test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Lipaz test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

12. Böyüklər üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
?

13. Yüksək qadın kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə yüksək kreatin kinase (CK) qan test səviyyəli qadın deməkdir?

14. Aşağı kişi myoglobin test səviyyəsi
aşağı myoglobin test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

15. Yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

16. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

17. 50 dək təvəllüd üçün yüksək haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər
?

18. Qadın aşağı ferritin qan test nəticələri
qadın üçün normal ferritin test səviyyəsindən aşağı nə deməkdir?

19. Aşağı anti ds-dna test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti ds-DNT test nəticəsində müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

20. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

21. Normal caltitonin test nəticəsində
normal Calcitonin test səviyyəsi dəyəri nədir?

22. Aşağı thyroxine-məcburi globulin (TBG) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı thyroxine-məcburi globulin (TBG) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

23. Böyüklər üçün aşağı lgg test nəticəsində referent dəyərlər
?

24. Yüksək lenfosit yeni doğulmuş nəticə referent dəyərlər test
FOR HIGH lenfosit TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR yeni doğulmuş səviyyəsi yüksək Lenfosit test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

25. Aşağı alfa 1 antitripsin (att) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Alpha 1 antitripsin (AAT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

26. Troponin-i test, kəskin koronar sindrom
?

27. Aşağı maqnezium qan test səviyyəsi
maqnezium çatışmazlığı nə deməkdir?

28. Qadınlar üçün qan testi yüksək dəmir
?

29. Qadın üçün yüksək sidik turşusu test nəticəsində referent dəyərlər
FOR HIGH sidik turşusu TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək Sidik turşusu test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

30. Aşağı anti-ss-b (la) test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-B (La) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

31. Yüksək anti-histone antikor test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-histone antikor nəticə müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

32. Qadın 20 yaşında aşağı IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

33. Normal alpha Fetoprotein (AFP) test nəticələri
normal Alpha Fetoprotein (AFP) səviyyəsində bir dəyəri nədir?

34. Kişi aşağı hdl xolesterol test nəticəsində
aşağı HDL xolesterol test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

35. 50 dək təvəllüd üçün yüksək glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticələri referent dəyərlər
?

36. Uşaqlar üçün aşağı pulsuz thyroxine (ft4) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı pulsuz thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər uşaqlar üçün demək nə səviyyəsi edir?

37. Yaşlı, qeyri-çəkməyən test nəticəsində normal carcionembryonic antigen (cea)
nədir 75 yaşlı qeyri-çəkməyən üçün normal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində bir dəyəri?

38. Post-menopozal qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

39. Aşağı anti ds-dna test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
aşağı Anti ds-DNT test nəticəsində örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

40. Post-menopozal qadın aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

41. Uşaqlar üçün aşağı erytrocytes / qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə?

42. Aşağı ammonyak qan test səviyyəsi
demək normal ammonyak test səviyyəsi daha aşağı nə?

43. 1 yaş aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

44. Yeni doğulmuş aşağı eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər
?

45. Qadın orta luteal aşağı progesterne test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı PROGESTERNE TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir qadın orta luteal səviyyəsi aşağı progesteron test nəticəsində referent dəyərlər edir?

46. Yüksək osmolyallığı test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Osmolalitesi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

47. Yeni doğulmuş aşağı neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
?

48. Yüksək anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-citrullinated protein antikor nəticə test nə mülayim müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə?

49. Post-menopozal qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

50. Post-menopozal qadın üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

51. Yüksək albumin qan test səviyyəsi
qan yüksək albumin səviyyəsi nə deməkdir?

52. Qadın yüksək eritrositlərin çökmə dərəcəsi (əsr) test nəticələri referent dəyərlər
üçün yüksək eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

53. Yüksək maqnezium qan test səviyyəsi
demək normal maqnezium test səviyyəsi daha yüksək nə?

54. Yüksək perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (p-anca) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Perinuclear anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor nə (p-ANCA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər demək səviyyədə?

55. Yüksək plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Plazma renin fəaliyyəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

56. Yüksək vitamin b9 (fol turşusu / folat) qırmızı qan hüceyrələri test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) nə edir - Qırmızı qan hüceyrələri nəticə referent dəyərlər demək səviyyədə test?

57. Hypochloremia
aşağı xlorid bir qan testi nə deməkdir?

58. Aşağı bikarbonat (HCO3) test səviyyəsi
normal bikarbonat daha aşağı nə (HCO3) deməkdir?

59. Yüksək CD4 + hüceyrələrin böyüklər üçün nəticə referent dəyərlər test
FOR HIGH CD4 + hüceyrələri TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri yüksək CD4 + hüceyrələrin böyüklər səviyyədə nəticə referent dəyərlər nə deməkdir test edir?

60. Qan səviyyəsi aşağı mis
mis çatışmazlığı nə deməkdir?

61. Kişi aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

62. 75 il ərzində şəxs üçün anormal nt-probnp test nəticəsində
ANORMAL NT-proBNP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

63. Böyüklər üçün aşağı LGA test nəticəsində referent dəyərlər
?

64. Uşaq qan testi dəmir aşağı məbləği
uşağın qan aşağı dəmir səviyyəsi nə demək olar?

65. Böyüklər qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə nə deməkdir böyüklər üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

66. Yüksək ümumi dəmir məcburi həcmi (tibc) test nəticələri
yüksək TIBC test səviyyəsi nə deməkdir?

67. Aşağı ümumi thyroxine test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı ümumi thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 60 (nmol / l) -

68. Yüksək artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

69. Yüksək antitrombin test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək antitrombin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

70. Yüksək anti-ss-b (la) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-B (La) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

71. Yüksək aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

72. Yüksək anti-ss-b (la) test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-B (La) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

73. Aşağı anti ds-dna test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti ds-DNT test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

74. Aşağı qələvi fosfataza (alp) qan test səviyyəsi man
aşağı Qələvi fosfataza (ALP) qan test səviyyəli kişi üçün nə deməkdir?

75. Yüksək reumatoid amil (rf) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək Reumatoid amil (RF) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

76. Aşağı özlülük test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı özlülük test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

77. Qadın 75 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

78. Yüksək vitamin c (asorbic turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Vitamin C (askorbin turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 85 (μmol / L) -

79. Yüksək eozinofil böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
FOR HIGH eozinofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyəsi yüksək eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

80. Uşaq qan testi yüksək dəmir
HIGH IRON IN CHILDRENS QAN TEST?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more