TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Aşağı protrombin vaxtı (pt) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Protrombin vaxtı (PT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

2. Aşağı sodium test nəticələri
aşağı natrium nə deməkdir?

3. Yüksək vitamin c (asorbic turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Vitamin C (askorbin turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 85 (μmol / L) -

4. Aşağı anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

5. Kişi böyüklər üçün aşağı dihydrotestosterone test nəticəsində referent dəyərlər
?

6. Aşağı standart bikarbonat (SBCE) test səviyyəsi
normal standart bikarbonat test səviyyəsindən aşağı nə deməkdir?

7. Uşaqlar üçün aşağı pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

8. Qadınlar üçün qan testi yüksək dəmir
?

9. Post-menopozal qadın aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

10. Böyüklər üçün aşağı eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər
üçün LOW eozinofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyədə aşağı eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

11. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

12. Aşağı anti-histone antikor test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-histone antikor nəticə müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

13. Yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

14. Aşağı fosfat qan test səviyyəsi
demək normal fosfat qan test səviyyəsi daha aşağı nə?

15. Yüksək bazofil böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
FOR HIGH bazofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyəsi yüksək bazofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? (% WBC) -

16. Aşağı lipaz test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Lipaz test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

17. Yüksək vitamin bir test nəticəsində referent dəyərlər
test nəticəsində referent dəyərlər səviyyəsi yüksək vitamin nə deməkdir?

18. Yüksək hematokrit (HCT) qadın böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
? (-)

19. Böyüklər üçün yüksək ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

20. Ovulyasiya qadın aşağı follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər
LOW FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN demək ovulyasiya səviyyədə qadın aşağı follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

21. Məktəb aşağı antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
məktəb səviyyəsində aşağı Antistreptolysin O titre (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir?

22. Aşağı kortizol test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı kortizol test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 4 (mkq / dL) -

23. Qadın aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (əsr) test nəticələri referent dəyərlər
üçün aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

24. Post-menopozal qadın üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH FOLLICULE-STIMULATINGHORMONE (FSH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

25. Qadın yüksək kreatin test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək CREATINE TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək kreatin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

26. Aşağı laktat (arterial) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı laktat (Arterial) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

27. Aşağı böyümə hormonu (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı artım hormonu test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

28. Böyüklər üçün aşağı LGE test nəticəsində referent dəyərlər
?

29. Yüksək sink qan test səviyyəsi
demək normal sink test səviyyəsi daha yüksək nə?

30. Böyüklər qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə nə deməkdir böyüklər üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

31. Böyüklər kişi üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
?

32. Aşağı bədən h + test səviyyəsi
normal H + test səviyyəsi demək daha aşağı nə?

33. Beyin natriüretik peptid (BNP) test, örtülü nəticə
örtülü Brain natriüretik peptid (BNP) test nəticəsində dəyəri nədir?

34. 1 yaş üçün yüksək ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

35. Yüksək osmolyallığı test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Osmolalitesi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

36. Kişi üçün qan testi yüksək dəmir
yüksək TÜİK nə kişi demək üçün?

37. Böyüklər kişi üçün yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər kişi səviyyəsi yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

38. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

39. Yüksək Transferin test nəticəsində
yüksək Transferin test səviyyəsi nə deməkdir?

40. Uşaq qan testi dəmir aşağı məbləği
uşağın qan aşağı dəmir səviyyəsi nə demək olar?

41. 1 yaş aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

42. Yüksək alpha 1 antitripsin (att) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Alpha 1 antitripsin (AAT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

43. Aşağı oksigen doyma test səviyyəsi
demək normal oksigen doyma daha aşağı nə?

44. Aşağı bazofil yeni doğulmuş üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
?

45. Yüksək birbaşa / qoşulmuş bilirubin qan test səviyyəsi
qan yüksək birbaşa / qoşulmuş bilirubin səviyyəsi nə deməkdir?

46. 13-45 yaş üçün yüksək anti-Müllerian hormon test nəticəsində referent dəyərlər
?

47. Aşağı globulibns qan test səviyyəsi
qan globulin çatışmazlığı nə deməkdir?

48. Yüksək anti ds-dna test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti ds-DNT test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

49. Qan testi aşağı ionlu kalsium
aşağı ionlu kalsium nə deməkdir?

50. Uşaqlar üçün aşağı follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər
?

51. Yüksək anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-citrullinated protein antikor nəticə mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

52. Qadın aşağı orta mobil həcmi (MCV) (MCV) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Mean mobil həcmi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

53. Yüksək paratiroid hormon (PTH`a) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Paratiroid hormon (PTH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 7.5 (pmol / L) -

54. Yüksək reumatoid amil (rf) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Reumatoid amil (RF) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

55. Aşağı aspartat transminase (ast / ASAT SGOT) qadın üçün qan test səviyyəsi
üçün (AST / ASAT SGOT) QAN TEST LEVEL?

56. Böyüklər üçün aşağı neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı nötrofil granulositler (tits, polys, PMNs) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

57. Uşaqlar üçün yüksək erytrocytes / qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün yüksək Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə?

58. Böyüklər üçün yüksək THK test nəticəsində referent dəyərlər
?

59. Yüksək aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

60. Qadın 75 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

61. Kişi böyüklər üçün aşağı SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

62. Yaşlı insanlar üçün aşağı triqliseridlərdən test nəticəsində
Köhnə insanlar üçün LOW Triqliseridlərdən TEST NƏTİCƏLƏRİ?

63. Aşağı tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin) böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər üçün Hormon (TSH və ya thyrotropin) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN Stimullaşdırıcı?

64. Gənclər üçün aşağı triqliseridlərdən test nəticəsində
üçün LOW Triqliseridlərdən TEST NƏTİCƏLƏRİ Trigliserid çatışmazlığı 10 39 yaşlı insanlar üçün deməkdir?

65. Uşaqlar üçün yüksək pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün yüksək pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

66. Aşağı albumin qan test səviyyəsi
qan aşağı albumin səviyyəsi nə deməkdir?

67. Aşağı anti-ss-a (ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-A (Ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

68. Aşağı Topuz / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı BUN / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

69. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

70. Troponin-i test, kəskin koronar sindrom
?

71. 50 dək təvəllüd üçün aşağı glycosylated hemoglobin (HbA1c) test nəticələri referent dəyərlər
?

72. Yüksək anti-ss-a (ro) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-A (Ro) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

73. Siqaret çəkən test nəticəsində anormal carcionembryonic antigen (cea)
çəkməyən hansı anormal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində göstərir?

74. Orta yaş insanlar üçün yüksək triqliseridlərdən test nəticəsində
40 59 yaşlı insanlar üçün yüksək Triqliseridlərdən test səviyyəsi deməkdir?

75. Troponin-i güman ki, miokard infarktı göstərən test
hansı Troponin-I test nəticəsində miokard infarktı ehtimal olduğunu göstərir? Troponin-I test

76. Yüksək androcorticotropic hormon (ACTH) hormon test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək adrenocorticotropic hormon test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 100 (pg / ml) -

77. Kişi 20 yaş aşağı IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
kişi 0 il aşağı IGF-1 test nəticə referent dəyərlər nə köhnə səviyyəsi deməkdir?

78. Qadın böyüklər üçün yüksək SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

79. 50 yaşından aşağı haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər
50 yaş səviyyəsi altında nə deməkdir aşağı haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər etmir ÜÇÜN LOW HAPTOGLOBIN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR?

80. Böyüklər üçün aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
üçün LOW Monocytes TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər üçün aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more