TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Aşağı 25 hydroxycholecalciferol (vitamin d) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

2. Aşağı lipaz test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Lipaz test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

3. Yaşlı insanlar üçün aşağı triqliseridlərdən test nəticəsində
Köhnə insanlar üçün LOW Triqliseridlərdən TEST NƏTİCƏLƏRİ?

4. Folliküler mərhələsində qadın üçün yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın üçün yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər edir? 3.0 (μmol / l) -

5. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

6. Qadın orta luteal aşağı progesterne test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı PROGESTERNE TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir qadın orta luteal səviyyəsi aşağı progesteron test nəticəsində referent dəyərlər edir?

7. Aşağı bədən h + test səviyyəsi
normal H + test səviyyəsi demək daha aşağı nə?

8. Böyüklər kişi üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi nə deməkdir böyüklər üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

9. Böyüklər qadın üçün yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər qadın səviyyəsi yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

10. Yüksək paratiroid hormon (PTH`a) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Paratiroid hormon (PTH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 7.5 (pmol / L) -

11. Yeni doğulmuş aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

12. Böyüklər üçün yüksək antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
FOR HIGH ANTISTREPTOLYSIN O Ünvanı (ASOT) TEST NƏTİCƏLƏRİ müsbət REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək Antistreptolysin O titre (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir?

13. Aşağı anti-citrullinated protein antikor güclü müsbət referent dəyərlər nəticəsində test
aşağı Anti-citrullinated protein antikor güclü müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə nəticə test nə?

14. Yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 10 (mkq / dL) -

15. Yüksək plazma qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Plazma qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

16. Aşağı laktat (vena) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı laktat (Venöz) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

17. Anormal ca-125 test nəticəsində
ANORMAL CA-15 TEST NƏTİCƏLƏRİ?

18. Aşağı osmolarity test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Osmolarity test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

19. Yüksək fosfat qan test səviyyəsi
demək normal fosfat test səviyyəsi daha yüksək nə?

20. Aşağı anti-ss-b (la) test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-B (La) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

21. Anormal CA19-9 test nəticəsində
ANORMAL CA19-9 TEST NƏTİCƏLƏRİ?

22. Yüksək pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

23. Aşağı anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

24. Böyüklər üçün aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

25. Böyüklər üçün aşağı neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı nötrofil granulositler (tits, polys, PMNs) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

26. 75 il ərzində şəxs üçün normal nt-probnp test nəticəsində
NORMAL NT-proBNP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

27. Uşaqlar üçün aşağı pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

28. Qadın aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı CREATINE TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

29. Aşağı anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

30. Aşağı protrombin vaxtı (pt) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Protrombin vaxtı (PT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

31. Uşaqlar üçün yüksək pulsuz thyroxine (ft4) test nəticəsində referent dəyərlər
yuxarı pulsuz thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər uşaqlar üçün demək nə səviyyəsi edir?

32. Yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

33. Yüksək trombosit / trombosit sayı (plt) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək trombosit / Platelet count (Plt) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir flevel edir?

34. Kişi aşağı hdl xolesterol test nəticəsində
aşağı HDL xolesterol test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

35. Qadın aşağı alanin transaminaz qan test səviyyəsi
üçün aşağı Alanine transaminaz QAN TEST LEVEL, SGPT qan test səviyyəsi qadınlar üçün demək?

36. Troponin-i test, kəskin koronar sindrom
?

37. Kişi 20 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
kişi 0 yaş səviyyəsi yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər nə deməkdir?

38. Kişi böyüklər üçün yüksək dihydrotestosterone test nəticəsində referent dəyərlər
?

39. Yüksək thyroxine-məcburi globulin (TBG) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək thyroxine-məcburi globulin (TBG) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

40. Yüksək c-reative protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək C-reaktiv protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

41. Kişi aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

42. Kişi böyüklər üçün yüksək SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

43. Qadın üçün yüksək sidik turşusu test nəticəsində referent dəyərlər
FOR HIGH sidik turşusu TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək Sidik turşusu test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

44. Yüksək anti-ss-b (la) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-B (La) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

45. Hamilə qadın üçün aşağı pulsuz thyroxine (ft4) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı pulsuz thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər hamilə qadın üçün nə deməkdir səviyyəsi edir?

46. Aşağı amylase test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Amylase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

47. Yüksək vitamin c (asorbic turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Vitamin C (askorbin turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 85 (μmol / L) -

48. Qadın 75 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

49. Yüksək anti-citrullinated protein antikor test nəticəsində weakpositive referent dəyərlər
yüksək Anti-citrullinated protein antikor zəif müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə nəticə test nə?

50. Folliküler mərhələsində qadın üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticələri referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın üçün yüksək follikül-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

51. Yaşlı, qeyri-çəkməyən test nəticəsində anormal carcionembryonic antigen (cea)
ANORMAL CARCIONEMBRYONIC antigen (CEA)?

52. Yüksək vitamin b9 (fol turşusu / folat) qırmızı qan hüceyrələri test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) nə edir - Qırmızı qan hüceyrələri nəticə referent dəyərlər demək səviyyədə test?

53. Böyüklər üçün yüksək birnüvəli leukocytes (lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

54. Qadın aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı prolaktin TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

55. Aşağı reumatoid amil (rf) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı Reumatoid amil (RF) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

56. Yüksək birbaşa / qoşulmuş bilirubin qan test səviyyəsi
qan yüksək birbaşa / qoşulmuş bilirubin səviyyəsi nə deməkdir?

57. Yaşlı, qeyri-çəkməyən test nəticəsində normal carcionembryonic antigen (cea)
nədir 75 yaşlı qeyri-çəkməyən üçün normal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində bir dəyəri?

58. Troponin-i test, normal nəticə
?

59. Yüksək anti-ss-b (la) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-B (La) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

60. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

61. Post-menopozal qadın üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH Androstenedione TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər edir?

62. Böyüklər üçün aşağı eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər
üçün LOW eozinofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyədə aşağı eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

63. Aşağı birbaşa / qoşulmuş bilirubin qan test səviyyəsi
aşağı birbaşa / qoşulmuş bilirubin səviyyəsi nə işaret edir?

64. 1 yaş aşağı vitamin b9 (fol turşusu / folat) -serum Stendal test nəticəsində referent dəyərlər
nə aşağı Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) edir - 1 artıq Serum test nəticəsində referent dəyərlər yaş səviyyəsi deməkdir?

65. Qadın böyüklər üçün aşağı SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

66. Aşağı vitamin B12 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Vitamin B1 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

67. Aşağı hdl xolesterol zaman triqliserid> 5.0 mmol / l test nəticəsində
triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L test səviyyəsi aşağı HDL xolesterin nə deməkdir zaman?

68. Aşağı böyümə hormonu (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı artım hormonu test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

69. Yüksək qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
yüksək Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

70. Aşağı luteinizing hormon (LH) böyüklər kişi üçün test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər kişi səviyyəsi aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

71. Aşağı anti-ss-b (la) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-B (La) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

72. Aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

73. Siqaret çəkən test nəticəsində normal carcionembryonic antigen (cea)
çəkməyən üçün normal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində bir dəyəri nədir?

74. Qan səviyyəsi aşağı mis
mis çatışmazlığı nə deməkdir?

75. Yüksək qanaxma vaxt test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Bleeding vaxt test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

76. Aşağı paratiroid hormon (PTH`a) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Paratiroid hormon (PTH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 1.1 (pmol / L) -

77. Yüksək hematokrit (HCT) qadın böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
? (-)

78. Aşağı böyümə hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

79. Yüksək qələvi fosfataza (alp) qan test səviyyəsi man
yüksək Qələvi fosfataza (ALP) qan test səviyyəli kişi üçün nə deməkdir?

80. Post-menopozal qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more