TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. 1 yaş aşağı vitamin b9 (fol turşusu / folat) -serum Stendal test nəticəsində referent dəyərlər
nə aşağı Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) edir - 1 artıq Serum test nəticəsində referent dəyərlər yaş səviyyəsi deməkdir?

2. Aşağı oksigen qismən təzyiq test səviyyəsi
normal oksigen qismən təzyiq daha aşağı nə deməkdir?

3. Yüksək qələvi fosfataza (alp) qan test səviyyəli qadın
yüksək Qələvi fosfataza (ALP) qan test səviyyəli qadın üçün nə deməkdir?

4. Yüksək thyroglobulin (tg) test nəticəsində referent dəyərlər
yuxarı thyroglobulin (Tg) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

5. Post-menopozal qadın üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH Androstenedione TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər edir?

6. Yüksək reumatoid amil (rf) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Reumatoid amil (RF) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

7. Yeni doğulmuş yüksək eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər
?

8. Yüksək aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

9. Aşağı bədən ph test səviyyəsi
demək normal ph test səviyyəsi daha aşağı nə?

10. Kişi aşağı orta mobil həcmi (MCV) (MCV) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı Mean mobil həcmi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

11. Aşağı androcorticotropic hormon (ACTH) hormon test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı adrenocorticotropic hormon test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 0 (pg / ml) -

12. Folliküler mərhələsində qadın üçün yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın üçün yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər edir? 3.0 (μmol / l) -

13. Yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 10 (mkq / dL) -

14. Aşağı Topuz / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı BUN / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

15. Qadın yüksək eritrositlərin çökmə dərəcəsi (əsr) test nəticələri referent dəyərlər
üçün yüksək eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

16. Məktəb üzrə yüksək antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
məktəb səviyyəsində yüksək Antistreptolysin O titre (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir?

17. Aşağı sidik cövhəri test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Sidik cövhəri test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

18. Yüksək aspartat transminase (ast / ASAT SGOT) kişi üçün qan test səviyyəsi
?

19. Gənclər üçün aşağı triqliseridlərdən test nəticəsində
üçün LOW Triqliseridlərdən TEST NƏTİCƏLƏRİ Trigliserid çatışmazlığı 10 39 yaşlı insanlar üçün deməkdir?

20. Aşağı anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

21. 50 yaş üzərində kişi üçün aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
? 180 (ng / dl) -

22. Yüksək sink qan test səviyyəsi
demək normal sink test səviyyəsi daha yüksək nə?

23. Post-menopozal qadın üçün yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

24. Aşağı Transferin doyma test nəticəsində
aşağı Transferin doyma TEST NƏTİCƏLƏRİ?

25. 75 il ərzində şəxs üçün anormal nt-probnp test nəticəsində
ANORMAL NT-proBNP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

26. Uşaqlar üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

27. Yüksək c-reative protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək C-reaktiv protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

28. Anormal ca-125 test nəticəsində
ANORMAL CA-15 TEST NƏTİCƏLƏRİ?

29. Aşağı osmolyallığı test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Osmolalitesi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

30. Qadın aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı prolaktin TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

31. Post-menopozal qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

32. Kişi aşağı ferritin qan test nəticələri
kişi demək üçün normal ferritin test səviyyəsindən aşağı nə?

33. Yeni doğulmuş aşağı eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər
?

34. Aşağı anti-citrullinated protein antikor weakpositive referent dəyərlər nəticəsində test
aşağı Anti-citrullinated protein antikor zəif müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə nəticə test nə?

35. 50 yaş altında kişi üçün aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
? 90 (ng / dl) -

36. Yüksək qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
yüksək Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

37. Hamilə qadın üçün aşağı pulsuz thyroxine (ft4) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı pulsuz thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər hamilə qadın üçün nə deməkdir səviyyəsi edir?

38. Böyüklər üçün aşağı LGE test nəticəsində referent dəyərlər
?

39. 50 dək təvəllüd üçün aşağı haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər
?

40. Böyüklər üçün aşağı THK test nəticəsində referent dəyərlər
?

41. Troponin-i test, kəskin koronar sindrom
?

42. Anormal CA19-9 test nəticəsində
ANORMAL CA19-9 TEST NƏTİCƏLƏRİ?

43. Qadınlar üçün qan testi yüksək dəmir
?

44. Yüksək fosfat qan test səviyyəsi
demək normal fosfat test səviyyəsi daha yüksək nə?

45. Qan testi aşağı ionlu kalsium
aşağı ionlu kalsium nə deməkdir?

46. Aşağı protrombin vaxtı (pt) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Protrombin vaxtı (PT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

47. Aşağı anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

48. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

49. Böyüklər üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
?

50. Böyüklər üçün yüksək dehydroepiandrosterone sulfat test nəticəsində referent dəyərlər
?

51. Böyüklər kişi üçün yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər kişi səviyyəsi yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

52. Yüksək Topuz / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək BUN / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

53. Yüksək özlülük test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək özlülük test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

54. Yüksək antitrombin test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək antitrombin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

55. Aşağı LDL / HDL quotient test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı LDL / HDL quotient referent dəyərlər test səviyyəsi nə deməkdir?

56. Yüksək eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

57. Aşağı kişi kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə lowerd kreatin kinase (CK) qan test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

58. Aşağı anti ds-dna test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti ds-DNT test nəticəsində müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

59. Yüksək mis qan test səviyyəsi
demək normal mis test səviyyəsi daha yüksək nə?

60. Qadın üçün anormal pap test nəticəsində
üçün ANORMAL PAP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

61. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

62. Aşağı ümumi triiodothyronine test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı triiodothyronine test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

63. Yüksək turşusu phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Acid phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

64. Yeni doğulmuş yüksək reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

65. Aşağı thyroglobulin (tg test nəticəsində referent dəyərlər
(Tg) test nəticəsində referent dəyərlər aşağı thyroglobulin nə deməkdir səviyyədə edir?

66. Yüksək angiotenzin-konvertasiya ferment (ace) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

67. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

68. Qadın aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (əsr) test nəticələri referent dəyərlər
üçün aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

69. Məktəbəqədər yüksək antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
?

70. Güman ki, miokard infarktı göstərən troponin-t test
hansı Troponin-T test nəticəsində miokard infarktı ehtimal olduğunu göstərir? Troponin-T test

71. Qadın üçün yüksək hdl xolesterol test nəticəsində
üçün yüksək HDL xolesterolu TEST NƏTİCƏLƏRİ?

72. Uşaqlar üçün yüksək follicule-stimulatinghormone (FSH) test nəticəsində referent dəyərlər
?

73. Aşağı qələvi fosfataza (alp) qan test səviyyəsi man
aşağı Qələvi fosfataza (ALP) qan test səviyyəli kişi üçün nə deməkdir?

74. Aşağı qanaxma vaxt test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Bleeding vaxt test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

75. Aşağı anti-phospholipid LGA test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGA test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

76. Post-menopozal qadın aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

77. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

78. Böyüklər üçün yüksək neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi yüksək nötrofil granulositler (tits, polys, PMNs) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

79. Yüksək Transferin doyma test nəticəsində
HIGH Transferin doyma TEST NƏTİCƏLƏRİ?

80. Kişi böyüklər üçün yüksək erytrocytes / qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticələri referent dəyərlər
?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more