TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Aşağı 25 hydroxycholecalciferol (vitamin d) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

2. Yüksək tam qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Full qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

3. Böyüklər üçün yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
FOR HIGH Monocytes TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər üçün yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

4. Aşağı anti-phospholipid LGM test nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGM test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

5. Yüksək baza artıq qan test səviyyəsi
demək normal baza escess test səviyyəsi daha yüksək nə?

6. Aşağı qadın kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə kreatin kinase (CK) çatışmazlığı qadın deməkdir?

7. Yüksək qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
yüksək Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

8. Yüksək d-dimer test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək D-dimer test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

9. Yüksək albumin qan test səviyyəsi
qan yüksək albumin səviyyəsi nə deməkdir?

10. Aşağı INR test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı INR test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

11. Yeni doğulmuş üçün yüksək ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

12. Müsbət beta insan chorionic gonadotropin (bhcg) test nəticələri
müsbət hamiləlik test bir dəyəri nədir?

13. Məktəbəqədər aşağı antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
?

14. Yüksək reumatoid amil (rf) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
yüksək Reumatoid amil (RF) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

15. Orta yaş qeyri-çəkməyən test nəticəsində anormal carcionembryonic antigen (cea)
50 yaşlı qeyri-çəkməyən hansı anormal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində göstərir?

16. Yüksək c-reative protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək C-reaktiv protein (CRP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

17. Yüksək bikarbonat (HCO3) test səviyyəsi
yüksək bikarbonat (HCO3) nə deməkdir?

18. Aşağı orta corpuscular hemoglobin konsentrasiyası (MCHC) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Mean corpuscular hemoglobin konsentrasiyası (MCHC) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 4.8 (mmol / L) -

19. Qadın 20 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

20. Yüksək anti-phospholipid LGA test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGA test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

21. Yüksək Transferin doyma test nəticəsində
HIGH Transferin doyma TEST NƏTİCƏLƏRİ?

22. Yüksək artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

23. Yüksək anti-ss-b (la) test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-B (La) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

24. Folliküler mərhələsində qadın aşağı hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın aşağı hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər edir? 0.6 (μmol / l) -

25. Siqaret çəkən test nəticəsində normal carcionembryonic antigen (cea)
çəkməyən üçün normal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində bir dəyəri nədir?

26. Qadın üçün yüksək alanin transaminaz qan test səviyyəsi
üçün yüksək Alanine transaminaz QAN TEST LEVEL?

27. Yüksək kişi myoglobin test səviyyəsi
yüksək myoglobin test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

28. Aşağı lenfosit yeni doğulmuş nəticə referent dəyərlər test
üçün LOW lenfosit TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR yeni doğulmuş səviyyəsi aşağı Lenfosit test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

29. Yüksək orta trombositlərin həcmi (MPV) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Mean trombosit həcmi (MPV) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir flevel edir?

30. Folliküler mərhələsində qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

31. Aşağı anti-ss-a (ro) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-A (Ro) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

32. Yüksək angiotenzin-konvertasiya ferment (ace) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

33. Yüksək androcorticotropic hormon (ACTH) hormon test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək adrenocorticotropic hormon test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 100 (pg / ml) -

34. Aşağı ck-mb qan test səviyyəsi
aşağı CK-MB qan test səviyyəsi nə deməkdir?

35. Böyüklər üçün aşağı birnüvəli leukocytes (lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

36. Aşağı hematokrit (HCT) qadın böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
? (-)

37. Yüksək tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin) yeni doğulmuş üçün test nəticəsində referent dəyərlər
nə yuxarı tiroid hormonu (TSH və ya thyrotropin) test nəticəsində referent dəyərlər böyüklər üçün demək səviyyədə stimullaşdırıcı edir?

38. Yüksək hematokrit (HCT) qadın böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
? (-)

39. Yüksək LDL / HDL quotient test nəticəsində referent dəyərlər
yuxarı LDL / HDL quotient referent dəyərlər test səviyyəsi nə deməkdir?

40. Post-menopozal qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

41. Aşağı vitamin bir test nəticəsində referent dəyərlər
test nəticəsində referent dəyərlər səviyyəsi aşağı vitamin nə deməkdir?

42. Aşağı kişi myoglobin test səviyyəsi
aşağı myoglobin test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

43. Yüksək qələvi fosfataza (alp) qan test səviyyəsi man
yüksək Qələvi fosfataza (ALP) qan test səviyyəli kişi üçün nə deməkdir?

44. Qadınlar üçün qan testi dəmir çatışmazlığı
?

45. Qadın aşağı hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı hemoglobin (HB) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 10 (q / L) -

46. Aşağı anti ds-dna test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti ds-DNT test nəticəsində müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

47. Yüksək anti-ss-a (ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-SS-A (Ro) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

48. Yüksək hematokrit (HCT) kişi böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
? (-)

49. Kişi üçün yüksək orta mobil həcmi (MCV) (MCV) test nəticəsində referent dəyərlər
nə kişi səviyyəsi yüksək Mean mobil həcmi test nəticəsində referent dəyərlər deməkdir?

50. Yüksək INR test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək INR test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

51. Yüksək thyroxine-məcburi globulin (TBG) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək thyroxine-məcburi globulin (TBG) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

52. 50 yaşından aşağı haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər
50 yaş səviyyəsi altında nə deməkdir aşağı haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər etmir ÜÇÜN LOW HAPTOGLOBIN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR?

53. Yüksək osmolarity test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Osmolarity test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

54. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

55. Yeni doğulmuş aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

56. Yüksək aspartat transminase (ast / ASAT SGOT) qan test səviyyəsi qadınlar
yüksək Aspartat transaminaz (AST / ASAT SGOT) qan test səviyyəli qadın üçün nə deməkdir?

57. 1 yaş aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

58. Post-menopozal qadın aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

59. Böyüklər üçün aşağı dehydroepiandrosterone sulfat test nəticəsində referent dəyərlər
?

60. Beyin natriüretik peptid (BNP) test, örtülü nəticə
örtülü Brain natriüretik peptid (BNP) test nəticəsində dəyəri nədir?

61. Post-menopozal qadın üçün yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticələri referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər edir?

62. Uşaq qan testi dəmir aşağı məbləği
uşağın qan aşağı dəmir səviyyəsi nə demək olar?

63. Aşağı vitamin B12 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Vitamin B1 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

64. Orta yaş insanlar üçün yüksək triqliseridlərdən test nəticəsində
40 59 yaşlı insanlar üçün yüksək Triqliseridlərdən test səviyyəsi deməkdir?

65. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

66. Böyüklər üçün yüksək pulsuz thyroxine (ft4) test nəticəsində referent dəyərlər
?

67. Yüksək ümumi triiodothyronine test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək triiodothyronine test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

68. Aşağı baza artıq qan test səviyyəsi
demək normal baza escess test səviyyəsi daha aşağı nə?

69. Uşaqlar üçün yüksək reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

70. Aşağı kişi kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə lowerd kreatin kinase (CK) qan test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

71. Aşağı hematokrit (HCT) kişi böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
?

72. Qadın böyüklər üçün aşağı SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

73. Yüksək eozinofil böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər granulositler
FOR HIGH eozinofil granulositler TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər səviyyəsi yüksək eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

74. Aşağı anti-histone antikor test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-histone antikor nəticə müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

75. Aşağı vitamin b9 (fol turşusu / folat) qan hüceyrələri nəticə referent dəyərlər test -Qırmızı
aşağı Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) nə edir - Qırmızı qan hüceyrələri nəticə referent dəyərlər demək səviyyədə test?

76. Uşaqlar üçün aşağı hematokrit (HCT) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı Hematokrit (Hct) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir? (-) Böyüklər və uşaqlar test müxtəlif hematokrit dəyərləri göstərir ki,

77. Aşağı aldosteron-to-renin böyüklər üçün nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
? Mkq / (L · h başına 0 (pmol / L) -

78. Troponin-t test, normal nəticə
normal Troponin-T test nəticəsi nədir?

79. Kişi aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

80. Böyüklər üçün aşağı THK test nəticəsində referent dəyərlər
?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more