TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Aşağı vitamin B12 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Vitamin B1 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

2. Aşağı ümumi triiodothyronine test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı triiodothyronine test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

3. Qadın yüksək hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək hemoglobin (HB) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 160 (g / L) -

4. Qadın böyüklər üçün yüksək SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

5. Məktəb üzrə yüksək antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
məktəb səviyyəsində yüksək Antistreptolysin O titre (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir?

6. Aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

7. Yüksək globulins qan test səviyyəsi
HIGH GLOBULINS QAN TEST LEVEL?

8. Böyüklər üçün yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
FOR HIGH Monocytes TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər üçün yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

9. Aşağı fosfat qan test səviyyəsi
demək normal fosfat qan test səviyyəsi daha aşağı nə?

10. Yüksək maqnezium qan test səviyyəsi
demək normal maqnezium test səviyyəsi daha yüksək nə?

11. Yeni doğulmuş üçün yüksək neytrofillərin granulositler (tits, polys, pmns) test nəticəsində referent dəyərlər
?

12. Yüksək paratiroid hormon (PTH`a) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Paratiroid hormon (PTH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 7.5 (pmol / L) -

13. Aşağı protrombin vaxtı (pt) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Protrombin vaxtı (PT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

14. Böyüklər üçün aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

15. Yüksək ammonyak qan test səviyyəsi
demək normal ammonyak test səviyyəsi daha yüksək nə?

16. Aşağı reumatoid amil (rf) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
aşağı Reumatoid amil (RF) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

17. Yeni doğulmuş aşağı Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

18. Aşağı plazma qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Plazma qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

19. Böyüklər üçün aşağı LGM test nəticəsində referent dəyərlər
?

20. Yüksək artım hormonu (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək artım hormonu test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

21. Böyüklər üçün yüksək LGA test nəticəsində referent dəyərlər
?

22. Yüksək laktat dehidrogenaz (LDH) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək laktat dehidrogenaz (LDH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

23. Aşağı luteinizing hormon (LH) böyüklər kişi üçün test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər kişi səviyyəsi aşağı luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

24. Aşağı tam qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Full qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

25. Aşağı aldosteron-to-renin böyüklər üçün nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
? Mkq / (L · h başına 0 (pmol / L) -

26. Aşağı orta mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Mean mobil hemoglobin (MCH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 5 (pg / cell) -

27. Aşağı ümumi dəmir məcburi həcmi (tibc) test nəticələri
demək normal TIBC test səviyyəsi daha aşağı nə?

28. Kişi böyüklər üçün aşağı erytrocytes / qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticələri referent dəyərlər
?

29. Böyüklər üçün aşağı THK test nəticəsində referent dəyərlər
?

30. 75 yaşınadək şəxs üçün normal nt-probnp test nəticəsində
NORMAL NT-proBNP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

31. Aşağı qırmızı qan hüceyrəsi paylanması (RDWc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Qırmızı qan hüceyrəsi paylanması (RDWc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

32. Aşağı karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2) test səviyyəsi
normal karbon qismən təzyiq daha aşağı nə (PCO) deməkdir?

33. Orta yaş qeyri-çəkməyən test nəticəsində normal carcionembryonic antigen (cea)
nədir 50 yaşlı qeyri-çəkməyən üçün normal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində bir dəyəri?

34. 1 yaş üçün yüksək vitamin b9 (fol turşusu / folat) -serum Stendal test nəticəsində referent dəyərlər
nə yüksək Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) edir - 1 artıq Serum test nəticəsində referent dəyərlər yaş səviyyəsi deməkdir?

35. Aşağı ammonyak qan test səviyyəsi
demək normal ammonyak test səviyyəsi daha aşağı nə?

36. Aşağı androcorticotropic hormon (ACTH) hormon test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı adrenocorticotropic hormon test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 0 (pg / ml) -

37. Aşağı 25 hydroxycholecalciferol (vitamin d) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı 5-hydroxycholecalciferol (vitamin D) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

38. Post-menopozal qadın üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN HIGH Androstenedione TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post menopoz səviyyədə qadın üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər edir?

39. Aşağı anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

40. Yüksək aspartat transminase (ast / ASAT SGOT) qan test səviyyəsi qadınlar
yüksək Aspartat transaminaz (AST / ASAT SGOT) qan test səviyyəli qadın üçün nə deməkdir?

41. Aşağı aspartat transminase (ast / ASAT SGOT) qadın üçün qan test səviyyəsi
üçün (AST / ASAT SGOT) QAN TEST LEVEL?

42. Yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

43. Aşağı pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

44. Qadın üçün anormal pap test nəticəsində
üçün ANORMAL PAP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

45. Qadınlar üçün qan testi yüksək dəmir
?

46. Yüksək anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

47. Post-menopozal qadın aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW Androstenedione TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post menopoz səviyyədə qadın aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər edir?

48. Yüksək qələvi fosfataza (alp) qan test səviyyəli qadın
yüksək Qələvi fosfataza (ALP) qan test səviyyəli qadın üçün nə deməkdir?

49. Yüksək bikarbonat (HCO3) test səviyyəsi
yüksək bikarbonat (HCO3) nə deməkdir?

50. Aşağı anti ds-dna test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti ds-DNT test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

51. Yüksək ümumi thyroxine test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək ümumi thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 160 (nmol / l) -

52. Yüksək ümumi xolesterin test nəticəsində
yüksək Total xolesterol test səviyyəsi nə deməkdir?

53. Yüksək h + test səviyyəsi
normal H + test səviyyəsi demək daha yüksək nə?

54. Yüksək anti-citrullinated protein antikor güclü müsbət referent dəyərlər nəticəsində test
yüksək Anti-citrullinated protein antikor nəticə güclü müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə test nə?

55. Yeni doğulmuş aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

56. Kişi 20 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
kişi 0 yaş səviyyəsi yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər nə deməkdir?

57. Gənclər üçün aşağı triqliseridlərdən test nəticəsində
üçün LOW Triqliseridlərdən TEST NƏTİCƏLƏRİ Trigliserid çatışmazlığı 10 39 yaşlı insanlar üçün deməkdir?

58. Yüksək qeyri-üzvi fosfor (serum) qan test səviyyəsi
normal serum qeyri-üzvi fosfor test səviyyəsi daha yüksək nə deməkdir?

59. Yüksək amylase test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Amylase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

60. Qadın üçün yüksək hdl xolesterol test nəticəsində
üçün yüksək HDL xolesterolu TEST NƏTİCƏLƏRİ?

61. Aşağı anti-phospholipid LGA test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGA test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

62. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

63. Aşağı tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin) böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər
böyüklər üçün Hormon (TSH və ya thyrotropin) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN Stimullaşdırıcı?

64. Uşaqlar üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

65. Aşağı laktat (arterial) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı laktat (Arterial) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

66. Yüksək Topuz / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək BUN / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

67. Aşağı anti-phospholipid lgg test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid lgG test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

68. 50 yaş üzərində kişi üçün yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
?

69. Böyüklər üçün yüksək lgg test nəticəsində referent dəyərlər
?

70. Böyüklər üçün yüksək androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
?

71. Böyüklər kişi üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi nə deməkdir böyüklər üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

72. Böyüklər üçün yüksək ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

73. Aşağı angiotenzin-konvertasiya ferment (ace) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

74. Yüksək kişi kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə yüksək kreatin kinase (CK) qan test səviyyədə insan üçün nə deməkdir?

75. Kişi böyüklər üçün yüksək dihydrotestosterone test nəticəsində referent dəyərlər
?

76. Böyüklər üçün aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı RETICULOCYTES TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı Reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

77. Yüksək qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
yüksək Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

78. Aşağı standart bikarbonat (SBCE) test səviyyəsi
normal standart bikarbonat test səviyyəsindən aşağı nə deməkdir?

79. Uşaq qan testi yüksək dəmir
HIGH IRON IN CHILDRENS QAN TEST?

80. Yeni doğulmuş yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more