TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Qadın aşağı hdl xolesterol test nəticəsində
üçün aşağı HDL xolesterolu TEST NƏTİCƏLƏRİ?

2. Aşağı ümumi xolesterin test nəticəsində
aşağı ümumi xolesterin test səviyyəsi nə deməkdir?

3. Aşağı vitamin bir test nəticəsində referent dəyərlər
test nəticəsində referent dəyərlər səviyyəsi aşağı vitamin nə deməkdir?

4. Yüksək artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

5. Aşağı anti-ss-b (la) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-B (La) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

6. Aşağı lipaz test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Lipaz test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

7. Yüksək anti ds-dna test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
yüksək Anti ds-DNT test nəticəsində örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

8. Böyüklər üçün aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı RETICULOCYTES TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı Reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

9. Uşaqlar üçün aşağı pulsuz thyroxine (ft4) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı pulsuz thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər uşaqlar üçün demək nə səviyyəsi edir?

10. Hamilə qadın üçün yüksək pulsuz thyroxine (ft4) test nəticələri referent dəyərlər
yuxarı pulsuz thyroxine (FT4) test nəticəsində referent dəyərlər hamilə qadın üçün nə deməkdir səviyyəsi edir?

11. Kişi yüksək hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi yüksək Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 175 (g / L) -

12. Yüksək anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

13. Aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
aşağı sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

14. Aşağı turşusu phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Acid phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

15. Yüksək ammonyak qan test səviyyəsi
demək normal ammonyak test səviyyəsi daha yüksək nə?

16. Aşağı oksigen doyma test səviyyəsi
demək normal oksigen doyma daha aşağı nə?

17. Böyüklər üçün yüksək dehydroepiandrosterone sulfat test nəticəsində referent dəyərlər
?

18. Yüksək qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
yüksək Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

19. Aşağı ceruplasmin qan test səviyyəsi
demək normal ceruplasmin test səviyyəsi daha aşağı nə?

20. Böyüklər üçün aşağı lgg test nəticəsində referent dəyərlər
?

21. Qadın böyüklər üçün aşağı erytrocytes / qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticələri referent dəyərlər
?

22. Yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 10 (mkq / dL) -

23. Yüksək lenfosit yeni doğulmuş nəticə referent dəyərlər test
FOR HIGH lenfosit TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR yeni doğulmuş səviyyəsi yüksək Lenfosit test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

24. Siqaret çəkən test nəticəsində anormal carcionembryonic antigen (cea)
çəkməyən hansı anormal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində göstərir?

25. Aşağı pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Pyruvate test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

26. Böyüklər kişi üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi nə deməkdir böyüklər üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

27. Böyüklər üçün aşağı THK test nəticəsində referent dəyərlər
?

28. Kişi aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı kreatin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

29. Böyüklər üçün aşağı ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

30. Yüksək turşusu phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Acid phosphatase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

31. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

32. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test Nəticəsində zəif müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

33. Yeni doğulmuş qan testi aşağı dəmir səviyyəsi
?

34. Yüksək anti ds-dna test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti ds-DNT test nəticəsində müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

35. Yeni doğulmuş qan testi yüksək dəmir
HIGH IRON yeni doğulan QAN TEST?

36. Qadın aşağı orta mobil həcmi (MCV) (MCV) test nəticəsində referent dəyərlər
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Mean mobil həcmi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

37. Böyüklər üçün yüksək lgg test nəticəsində referent dəyərlər
?

38. Aşağı aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

39. Yüksək anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

40. Aşağı karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2) test səviyyəsi
normal karbon qismən təzyiq daha aşağı nə (PCO) deməkdir?

41. Gənclərə yüksək triqliseridlərdən test nəticəsində
ÜÇÜN HIGH Triqliseridlərdən TEST NƏTİCƏLƏRİ 10 39 yaşlı insanlar üçün yüksək Triqliseridlərdən test səviyyəsi nə deməkdir?

42. Qadın böyüklər üçün yüksək SHBG test nəticəsində referent dəyərlər
?

43. Yüksək eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək eozinofil kation protein (ECP) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

44. Aşağı Topuz / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı BUN / kreatin nisbəti test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

45. Kişi aşağı ferritin qan test nəticələri
kişi demək üçün normal ferritin test səviyyəsindən aşağı nə?

46. Aşağı qırmızı qan hüceyrəsi paylanması (RDWc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Qırmızı qan hüceyrəsi paylanması (RDWc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

47. Aşağı anti-phospholipid LGA test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGA test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

48. Qan testi aşağı ionlu kalsium
aşağı ionlu kalsium nə deməkdir?

49. Yüksək mis qan test səviyyəsi
demək normal mis test səviyyəsi daha yüksək nə?

50. Yüksək ionlu kalsium
qan testi yüksək pulsuz kalsium nə deməkdir?

51. Qadın 20 yaşında yüksək IGF-1 test nəticə referent dəyərlər
?

52. Uşaqlar üçün aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

53. Qadın aşağı testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı TESTOSTERON TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR? 0 (ng / dl) -

54. Aşağı anti ds-dna test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti ds-DNT test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

55. Aşağı anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-phospholipid LGA test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

56. Böyüklər üçün aşağı dehydroepiandrosterone sulfat test nəticəsində referent dəyərlər
?

57. Yüksək ümumi xolesterin test nəticəsində
yüksək Total xolesterol test səviyyəsi nə deməkdir?

58. Post-menopozal qadın aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW Androstenedione TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post menopoz səviyyədə qadın aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər edir?

59. Yüksək neytrofillərin band böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər təşkil
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN FORMALARI?

60. Yeni doğulmuş aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

61. Məktəb üzrə yüksək antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
məktəb səviyyəsində yüksək Antistreptolysin O titre (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir?

62. Güman ki, miokard infarktı göstərən troponin-t test
hansı Troponin-T test nəticəsində miokard infarktı ehtimal olduğunu göstərir? Troponin-T test

63. Yüksək anti ds-dna test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti ds-DNT test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

64. Yüksək amylase test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Amylase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

65. Aşağı reumatoid amil (rf) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Reumatoid amil (RF) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

66. Yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

67. Qadın yüksək hemoglobin (hb) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək hemoglobin (HB) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək Hemoglobin (Hb) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 160 (g / L) -

68. Qadın yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək TESTOSTERON TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 85 (ng / dl) -

69. Yüksək osmolyallığı test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Osmolalitesi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

70. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

71. Qadın aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı prolaktin TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

72. Yaşlı, qeyri-çəkməyən test nəticəsində normal carcionembryonic antigen (cea)
nədir 75 yaşlı qeyri-çəkməyən üçün normal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində bir dəyəri?

73. Aşağı böyümə hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı artım hormonu (arginine stimullaşdırılması) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

74. Yüksək fosfat qan test səviyyəsi
demək normal fosfat test səviyyəsi daha yüksək nə?

75. Yüksək sink qan test səviyyəsi
demək normal sink test səviyyəsi daha yüksək nə?

76. Uşaqlar üçün yüksək erytrocytes / qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün yüksək Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə?

77. Uşaqlar üçün aşağı hematokrit (HCT) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün aşağı Hematokrit (Hct) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir? (-) Böyüklər və uşaqlar test müxtəlif hematokrit dəyərləri göstərir ki,

78. 50 yaş üzərində kişi üçün yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
?

79. Aşağı thyroglobulin (tg test nəticəsində referent dəyərlər
(Tg) test nəticəsində referent dəyərlər aşağı thyroglobulin nə deməkdir səviyyədə edir?

80. Aşağı amylase test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Amylase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more