TESTLəR

1. Natrium (Na)
2. Kalium (K)
3. Xlorid (Cl)
4. Ionlu kalsium (Ca)
5. Məlumat kalsium (Ca)
6. Məlumat serum dəmir (TÜİK)
7. Məlumat dəmir-məcburi həcmi (TIBC)
8. Transferin
9. Transferin doyma
10. Ferritin
11. Ammonyak
12. Mis
13. Ceruloplasmin
14. Fosfat (HPO42-)
15. Qeyri-üzvi fosfor (serum)
16. Sink (Zn)
17. Maqnezium
18. PH
19. H +
20. Base artıq
21. Oxygen qismən təzyiq (PO2)
22. Oxygen doyma
23. Karbon dioksid qismən təzyiq (PCO2)
24. Hidrokarbonat (3-)
25. Standard hidrokarbonat (SBCE)
26. Məlumat Zülal
27. Albumin
28. Globulins
29. ümumi bilirubin
30. Direct / Qoşulmuş bilirubin
31. Alanine transaminaz (ALT / ALAT), SGPT
32. Aspartat transaminaza (AST / ASAT), SGOT
33. Qələvi fosfataza (ALP)
34. Gamma glutamyl transferase (GGT)
35. Kreatinkinaza (CK)
36. CK-MB
37. Myoglobin
38. Troponin-I
39. Troponin-T
40. Brain natriüretik peptid (BNP)
41. NT-proBNP
42. Alpha Fetoprotein (AFP)
43. Beta İnsan chorionic gonadotropin (BHCG)
44. CA19-9
45. CA-125
46. Carcinoembryonic antigen (CEA)
47. Prostat spesifik antigen (HPBS)
48. PAP
49. Calcitonin
50. Triqliseridlərdən
51. ümumi xolesterin
52. HDL xolesterol
53. HDL xolesterol zaman triqliseridlərdən> 5.0 mmol / L
54. LDL / HDL quotient
55. Tiroid qorxudan hormon (TSH və ya thyrotropin)
56. Pulsuz thyroxine (FT4)
57. Məlumat thyroxine
58. Pulsuz triiodothyronine (ft3)
59. Məlumat triiodothyronine
60. Tiroksin-məcburi globulin (TBG)
61. Thyroglobulin (Tg)
62. Dihydrotestosterone
63. Testosteron
64. Hydroxyprogesterone
65. Follikül-stimulatinghormone (FSH)
66. Luteinizing hormon (LH)
67. Estradiol
68. Proqesteron
69. Androstenedione
70. Dehydroepiandrosterone sulfat
71. SHBG
72. Anti-Müllerian hormon (AMH)
73. Adrenocorticotropic hormon (ACTH)
74. Kortizol
75. Artım hormon (oruc)
76. Artım hormon (arginine stimullaşdırılması)
77. IGF-1
78. Prolaktin
79. Paratiroid hormon (PTH)
80. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) - standart istinad üçündür
81. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D) -Therapeutic hədəf üçündür
82. Plazma renin fəaliyyəti
83. Aldosteron
84. Aldosteron-to-renin nisbəti
85. Vitamin A
86. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Serum
87. Vitamin B9 (fol turşusu / Folat) - Qırmızı qan hüceyrələri
88. Vitamin B12 (kobalamin)
89. Homosistein
90. Vitamin C (askorbin turşusu)
91. 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D)
92. Hemoglobin (Hb)
93. Plazma hemoglobin
94. Glycosylated hemoglobin (HbA1c)
95. Haptoglobin
96. Hematokrit (Hct)
97. Mobil həcmi demək (MCV)
98. Eritrositlərin paylanması (RDWc)
99. Mobil hemoglobin (MCH)
100. Corpuscular hemoglobin konsentrasiyası Mean (MCHC)
101. Erythrocytes / Qırmızı qan hüceyrələri (RBC)
102. Retikulositlər
103. White Blood Cell Count (WBC)
104. Nötrofil granulositler (Grans, polys, PMNs)
105. Nötrofilik band formaları
106. Lenfosit
107. Monocytes
108. Birnüvəli leukocytes (Lenfosit + Monocytes)
109. CD4 + hüceyrələrin
110. Eozinofil granulositler
111. Bazofil granulositler
112. Trombosit / Platelet count (PLT)
113. Trombositlərin orta həcmi (MPV)
114. Protrombin vaxtı (PT)
115. INR
116. Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Aptt)
117. Trombin laxtalanma vaxtı (TCT)
118. Fibrinogen
119. Antitrombin
120. Vaxt Bleeding
121. özlülük
122. Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR)
123. C-reaktiv protein (CRP)
124. Alpha 1-antitripsin (AAT)
125. LGA
126. THK
127. LGE
128. LgG
129. LGM
130. Anti-SS-A (Ro)
131. Anti-SS-B (La)
132. Anti ds-DNA
133. Anti ss-DNA
134. Anti-histone antikor
135. Sitoplazmik / klassik anti-sının sitoplazmik antikor (c-ANCA)
136. Perinuclear anti-sının sitoplazmik antikor (p-ANCA)
137. Anti-mitokondrial antikor (AMA)
138. Reumatoid amil (RF)
139. Antistreptolysin O Ünvanı (ASOT)
140. Anti-phospholipid lgG
141. Anti-phospholipid LGM
142. Anti-phospholipid LGA
143. Anti-citrullinated protein antikor
144. Laktat dehidrogenaz (LDH)
145. Amylase
146. D-dimer
147. Lipaz
148. Angiotenzin-konvertasiya ferment (ACE)
149. Acid phosphatase
150. Eozinofil kation protein (ECP)
151. Osmolyallıq
152. Osmolarity
153. Sidik cövhəri
154. Sidik turşusu
155. Kreatinin
156. BUN / Kreatinin nisbəti
157. Plazma qlükoza (oruc)
158. Full qan qlükoza (oruc)
159. Laktat (Vena)
160. Laktat (Arterial)
161. Pyruvate

HəMçININ BAX

1. Aşağı plazma qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Plazma qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

2. Anormal alpha Fetoprotein (AFP) test nəticələri
bir anormal Alpha Fetoprotein (AFP) səviyyəsində bir dəyəri nədir?

3. Aşağı alfa 1 antitripsin (att) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Alpha 1 antitripsin (AAT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

4. Yüksək maqnezium qan test səviyyəsi
demək normal maqnezium test səviyyəsi daha yüksək nə?

5. Aşağı ümumi kalsium test
qan vasitəsilə aşağı Nə kalsium ya hipokalsemi?

6. Siqaret çəkən test nəticəsində normal carcionembryonic antigen (cea)
çəkməyən üçün normal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində bir dəyəri nədir?

7. 1 yaş üçün yüksək ağ qan hüceyrə sayı test nəticəsində referent dəyərlər
?

8. Yeni doğulmuş yüksək Monocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

9. Yüksək qadın kreatin kinase (ck) qan test səviyyəsi
nə yüksək kreatin kinase (CK) qan test səviyyəli qadın deməkdir?

10. Yüksək vitamin c (asorbic turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Vitamin C (askorbin turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 85 (μmol / L) -

11. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

12. Yüksək anti-mitokondrial antikor (ama) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-mitokondrial antikor (AMA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər deməkdir səviyyəsi nə?

13. Yüksək albumin qan test səviyyəsi
qan yüksək albumin səviyyəsi nə deməkdir?

14. Aşağı amylase test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Amylase test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

15. Congestive ürək çatışmazlığı ehtimal beyin natriüretik peptid (BNP) test nəticələri
Brain natriüretik peptid (BNP) test nəticəsində ehtimal Durğunluq ürək çatışmazlığı diaqnozu dəyəri nədir?

16. Qadın aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı prolaktin TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı prolaktin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

17. Yüksək orta corpuscular hemoglobin konsentrasiyası (MCHC) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Mean corpuscular hemoglobin konsentrasiyası (MCHC) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 5.6 (mmol / L) -

18. Aşağı anti-ss-a (ro) test nəticələri örtülü referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-A (Ro) test nəticələri örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

19. Aşağı INR test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı INR test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

20. Troponin-t test, normal nəticə
normal Troponin-T test nəticəsi nədir?

21. Beyin natriüretik peptid (BNP) test, normal nəticə
normal Brain natriüretik peptid (BNP) test nəticəsi nədir?

22. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test nəticəsində orta müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

23. 50 yaş üzərində kişi üçün yüksək testosteron test nəticəsində referent dəyərlər
?

24. Qan testi aşağı ionlu kalsium
aşağı ionlu kalsium nə deməkdir?

25. Məktəbəqədər aşağı antistreptolysin o fitrəni (ASOT) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
?

26. Yüksək bədən ph test səviyyəsi
demək normal ph test səviyyəsi daha yüksək nə?

27. Kişi üçün yüksək ferritin qan test nəticələri
kişi demək üçün normal ferritin test səviyyəsi daha yüksək nə?

28. Böyüklər kişi üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi nə deməkdir böyüklər üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

29. Yeni doğulmuş yüksək reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

30. Yüksək h + test səviyyəsi
normal H + test səviyyəsi demək daha yüksək nə?

31. Böyüklər üçün aşağı LGE test nəticəsində referent dəyərlər
?

32. Kişi aşağı hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər
kişi səviyyəsi aşağı hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir? 0.18 (μmol / l) -

33. Yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-anca) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
yüksək sitoplazmik / klassik anti-neytrofillərin sitoplazmik antikor (c-ANCA) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə səviyyəsi deməkdir?

34. Folliküler mərhələsində qadın üçün yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər
nə deməkdir Folliküler mərhələsi səviyyədə qadın üçün yüksək hydroxyprogesterone test nəticəsində referent dəyərlər edir? 3.0 (μmol / l) -

35. Post-menopozal qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post-menopoz səviyyədə qadın aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

36. Aşağı vitamin c (asorbic turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Vitamin C (askorbin turşusu) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 5 (μmol / L) -

37. Böyüklər qadın üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə nə deməkdir böyüklər üçün yüksək estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

38. Yüksək qamma (Ggt) qan test səviyyəsi
yüksək Gamma glutamyl transferase (GGT) qan test səviyyəsi nə deməkdir?

39. Uşaqlar üçün yüksək pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün yüksək pulsuz triiodothyronine (ft3) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

40. Aşağı sodium test nəticələri
aşağı natrium nə deməkdir?

41. Aşağı anti ds-dna test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Anti ds-DNT test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

42. Böyüklər üçün aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı RETICULOCYTES TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR böyüklər səviyyəsi aşağı Reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

43. Hormon (TSH və ya thyrotropin) yeni doğulmuş üçün test nəticəsində referent dəyərlər stimullaşdırılması aşağı tiroid
nə aşağı tiroid hormonu (TSH və ya thyrotropin) test nəticəsində referent dəyərlər doğulmuş üçün demək səviyyədə stimullaşdırıcı edir?

44. Yüksək ümumi triiodothyronine test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək triiodothyronine test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

45. Aşağı anti ds-dna test nəticəsində örtülü referent dəyərlər
aşağı Anti ds-DNT test nəticəsində örtülü referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

46. Aşağı ümumi xolesterin test nəticəsində
aşağı ümumi xolesterin test səviyyəsi nə deməkdir?

47. Qadın yüksək kreatin test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək CREATINE TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyəsi yüksək kreatin test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

48. Qadın aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (əsr) test nəticələri referent dəyərlər
üçün aşağı eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə aşağı Eritrositlərin çökmə dərəcəsi (ESR) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

49. Yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək fibrinogen test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

50. Yüksək bikarbonat (HCO3) test səviyyəsi
yüksək bikarbonat (HCO3) nə deməkdir?

51. Altında 50 yaş yüksək haptoglobin test nəticəsində referent dəyərlər
?

52. Yüksək anti-phospholipid lgg test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid lgG test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

53. Qadın aşağı ferritin qan test nəticələri
qadın üçün normal ferritin test səviyyəsindən aşağı nə deməkdir?

54. Aşağı protrombin vaxtı (pt) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Protrombin vaxtı (PT) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

55. Böyüklər qadın üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər
üçün aşağı estradiol TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri qadın səviyyədə nə deməkdir böyüklər üçün aşağı estradiol test nəticəsində referent dəyərlər edir?

56. Yüksək anti-phospholipid LGA test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGA test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

57. Post-menopozal qadın aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər
IN QADIN ÜÇÜN LOW Androstenedione TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri nə deməkdir post menopoz səviyyədə qadın aşağı androstenedione test nəticəsində referent dəyərlər edir?

58. Böyüklər qadın üçün yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər
üçün yüksək hormon luteinizing (LH) TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT dəyərləri böyüklər qadın səviyyəsi yüksək luteinizing hormon (LH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

59. Qadınlar üçün qan testi dəmir çatışmazlığı
?

60. Yüksək lenfosit yeni doğulmuş nəticə referent dəyərlər test
FOR HIGH lenfosit TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏR yeni doğulmuş səviyyəsi yüksək Lenfosit test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir?

61. Aşağı kortizol test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı kortizol test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 4 (mkq / dL) -

62. Orta yaş qeyri-çəkməyən test nəticəsində normal carcionembryonic antigen (cea)
nədir 50 yaşlı qeyri-çəkməyən üçün normal Carcinoembryonic antigen (CEA) səviyyəsində bir dəyəri?

63. Yeni doğulmuş yüksək eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər
?

64. Yüksək anti ds-dna test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti ds-DNT test nəticəsində müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

65. Aşağı standart bikarbonat (SBCE) test səviyyəsi
normal standart bikarbonat test səviyyəsindən aşağı nə deməkdir?

66. Yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək homosistein test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir? 10 (mkq / dL) -

67. Aşağı neytrofillərin band böyüklər üçün test nəticəsində referent dəyərlər təşkil
ÜÇÜN TEST NƏTİCƏLƏRİ REFERENT DƏYƏRLƏRİN FORMALARI?

68. Yüksək laktat dehidrogenaz (LDH) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək laktat dehidrogenaz (LDH) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

69. Qadın üçün anormal pap test nəticəsində
üçün ANORMAL PAP TEST NƏTİCƏLƏRİ?

70. Aşağı osmolyallığı test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Osmolalitesi test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

71. Aşağı reumatoid amil (rf) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər
aşağı Reumatoid amil (RF) test nəticəsində mənfi referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

72. Aşağı anti-citrullinated protein antikor güclü müsbət referent dəyərlər nəticəsində test
aşağı Anti-citrullinated protein antikor güclü müsbət referent dəyərlər demək səviyyədə nəticə test nə?

73. Yeni doğulmuş aşağı eozinofil granulositler test nəticəsində referent dəyərlər
?

74. Yeni doğulmuş aşağı reticulocytes test nəticəsində referent dəyərlər
?

75. Aşağı anti-ss-a (ro) test nəticələri müsbət referent dəyərlər
aşağı Anti-SS-A (Ro) test nəticələri müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

76. Yüksək anti-histone antikor test nəticəsində müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-histone antikor nəticə müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə test edir?

77. Yüksək anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər
yüksək Anti-phospholipid LGM test nəticəsində güclü müsbət referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

78. Aşağı tam qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər
aşağı Full qan qlükoza (oruc) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

79. Yüksək vitamin B12 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər
yüksək Vitamin B1 (kobalamin) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyəsi edir?

80. Uşaqlar üçün yüksək hematokrit (HCT) test nəticəsində referent dəyərlər
uşaqlar üçün yüksək Hematokrit (Hct) test nəticəsində referent dəyərlər nə deməkdir səviyyədə edir?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more